วันจันทร์, 07 06th

Last update04:15:27 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

โครงการจัดกิจกรรม ฯ ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์

บุคลากร

admin

 

crop 73727

นางมัญฑิรา     สื่อดิลกวัฒนา

ตำแหน่ง     พยาบาล

CVThai

crop 73729

นางสาวฑิริญญา     ยงยุทธ

ตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

CVThai

 

 Crop 73731

 นางสาวอุทัยรัตน์    มหัทธนะเศรษฐ์

ตำแหน่ง     นักวิชาการเงินและบัญชี

CV

 crop 005

 นางสาวฐานียา     กำเหนิดนนท์

ตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

CVThai

 crop 73730

 นายธีร์เมธา     ชมหมี

ตำแหน่ง     นักวิชาการเงินและบัญชี

CVThai

 Crop001

นางสาวศิรดา  จิตทวี 

ตำแหน่ง  พนักงานวิชาชีพ

CVThai

 

 

 

ติดต่อหน่วยงาน

admin

โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง มศว 
ที่ตั้ง : อาคารบริการ: ศาตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
เปิดให้บริการ
ในเวลา วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-11.30 น. และ 13.00-15.00 น.
นอกเวลา อังคาร พุธ ศุกร์ 16.30-19.30 น. และ เสาร์ 9.00-12.00 น. 
โทร 02-259-4260 ภายใน 1-5417
Facebook / Instagram: skincenterswu
Line: @skincenterswu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 9563

คุณอยู่ที่: Home Home