วันพุธ, 09 18th

Last update04:15:27 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

อาจารย์แพทย์ศูนย์ผิวหนัง มศว

1aj.montree

ศ.นพ. มนตรี อุดมเพทายกุล 
Prof. Montree Udompataikul, MD
อาจารย์แพทย์และหัวหน้าศูนย์ผิวหนัง มศว
แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง และกุมารแพทย์
ความเชี่ยวชาญ:โรคผิวหนังเด็ก

 a.salinee

พญ. สาลินี โรจน์หิรัญสกุล
Salinee Rojhirunsakool, MD, MSc
อาจารย์แพทย์และแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมผิวหนัง เลเซอร์ และโรคของเล็บ

 a.silada

พญ. ศิลดา กนกรังษี
Silada Kanokrungsee, MD
อาจารย์แพทย์และแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
ความเชี่ยวชาญ: โรคผื่นแพ้สัมผัส การรักษาด้วยแสงแดดเทียม โรคตุ่มน้ำ เลเซอร์

 3.ag.pang

ดร.พญ.นันทิชา คมนามูล. 
Nanticha Kamanamool, MD, PhD
อาจารย์แพทย์และแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
ความเชี่ยวชาญ: โบท็อกซ์ ฟีลเลอร์ เลเซอร์และเวชสำอางผิวพรรณ

 2.ag.book

นพ.ณัฐชาต จุไรรัตนาภรณ์
Natthachat Jurairattanaporn, MD, MSc
อาจารย์แพทย์
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมผิวหนัง เลเซอร์ และเวชสำอางผิวพรรณ

 Aj Suvirakorn

ผศ.พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์
Asst. Prof. Suwirakorn Ophaswongse, MD
อาจารย์พิเศษและแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
ความเชี่ยวชาญ: โรคผื่นแพ้สัมผัส

 Aj Nut

นพ. ณัฐพล พิณนิมิต
Nuttapon Pinnimitr, MD, MSc
อาจารย์พิเศษและแพทย์ผิวหนัง
ความเชี่ยวชาญ: โบท็อกซ์ ฟีลเลอร์ เลเซอร์และเวชสำอางผิวพรรณ

 

คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับหน่วยงาน บุคลากร อาจารย์แพทย์