วันอังคาร, 08 11th

Last update04:15:27 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

อาจารย์แพทย์ศูนย์ผิวหนัง มศว

a.montree

รศ.นพ. มนตรี อุดมเพทายกุล 
Assoc Prof. Montree Udompataikul, MD
อาจารย์แพทย์และหัวหน้าศูนย์ผิวหนัง มศว
แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
ความเชี่ยวชาญ:โรคผิวหนังทั่วไป เลเซอร์ เวชศาสตร์ผิวพรรณ โบท็อกซ์ และโรคผิวหนังเด็ก

 a.salineee

พญ. สาลินี โรจน์หิรัญสกุล
Salinee Rojhirunsakool, MD, MSc
อาจารย์แพทย์และแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมผิวหนัง เลเซอร์ และโรคของเล็บ

 a.siladaa

พญ. ศิลดา กนกรังษี
Silada Kanokrungsee, MD
อาจารย์แพทย์และแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
ความเชี่ยวชาญ: โรคผื่นแพ้สัมผัส การรักษาด้วยแสงแดดเทียม โรคตุ่มน้ำ เลเซอร์

 a.nunnichar

ดร.พญ.นันทิชา คมนามูล. 
Nanticha Kamanamool, MD, PhD
อาจารย์แพทย์และแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
ความเชี่ยวชาญ: โบท็อกซ์ ฟีลเลอร์ เลเซอร์และเวชสำอางผิวพรรณ

 2.ag.book

นพ.ณัฐชาต จุไรรัตนาภรณ์
Natthachat Jurairattanaporn, MD, MSc
อาจารย์แพทย์
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมผิวหนัง เลเซอร์ และเวชสำอางผิวพรรณ

 a.suwirakorn

ผศ.พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์
Asst. Prof. Suwirakorn Ophaswongse, MD
อาจารย์พิเศษและแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
ความเชี่ยวชาญ: โรคผื่นแพ้สัมผัส

 Aj Nut

นพ. ณัฐพล พิณนิมิต
Nuttapon Pinnimitr, MD, MSc
อาจารย์พิเศษและแพทย์ผิวหนัง
ความเชี่ยวชาญ: โบท็อกซ์ ฟีลเลอร์ เลเซอร์และเวชสำอางผิวพรรณ

 

a.apakorn

 

พญ. อาภากร เหล่าชุนสุวรรณ
Aphakorn Laochunsuwan, MD
อาจารย์พิเศษและแพทย์ผิวหนัง
ความเชี่ยวชาญ : โรคของเส้นผมและ หนังศีรษะ ศัลยกรรมปลูกผม

คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับหน่วยงาน บุคลากร อาจารย์แพทย์