ปิดรับสมัครแล้ว

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคเข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ
ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับช่วยชีวิต


หากลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้หรือมีปัญหาการลงทะเบียน
สามารถลงทะเบียนหรือติดต่อได้ที่ งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์การแพทย์ ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก
โทร. 037-395085 ต่อ 10703,10740