โครงการวิจัยที่ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ

โครงการวิจัยที่ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ

 โครงการวิจัย ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการฯ เช่น

  • การเรียนการสอน เช่น การให้นักศึกษาเจาะเลือดกันเองเพื่อดูลักษณะเม็ดเลือด
  • การประเมินการทำงานของลูกจ้างหรือบุคลากร หรือองค์กร การประกันคุณภาพที่อยู่กายใต้กรอบการศึกษาตามปกติ
  • การวิจัยข้อมูลที่ให้บริการแก่ประชาชน หรือข่าวสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือการกระทำที่ต้องการเปิดเผยต่อสาธารณชน

Login Form