ติดต่อเรา

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์
62
หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 0-3739-5451 ต่อ 60429
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Login Form