Sunday, 09 22nd

Last update05:11:11 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

สถานที่ปฏิบัติงาน

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (องครักษ์)
ชั้น 4 อาคารเรียนและปฎิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 62 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทร. 0-3739-5451-6 ต่อ 60428-9
 
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (ประสานมิตร)
ชั้น 2 อาคาร 15 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 14212
You are here: Home หน่วยงาน ติดต่อหน่วยงาน