Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

โครงสร้าง (Structure)

โครงสร้างงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

1.อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝ่ายสนับสนุน

2.แผนกกายภาพบำบัด

3.แผนกกิจกรรมบำบัด

4.แผนกกายอุปกรณ์

5.งานนวดแผนไทย