Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Lean Management

Vote it
(0 votes)
Posted by in: ภาพกิจกรรม

แบบสรุปการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบลีน (Lean Management) ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

หัวข้อ การนำ Google Site มาประยุกต์ใช้เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดการใช้ทรัพยากร

 

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจึงได้มีการจัดทำ KM หัวข้อ การส่งต่อผู้ป่วยมายังแผนกต่างๆในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยการจัด KM ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดในการส่งต่อผู้ป่วยมายังแผนกต่างๆในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยมารับบริการที่แผนกต่างๆในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้ถูกต้อง

คลิกเพื่อดูสรุปผลการทำ KM

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ขึ้นปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้มีการเข้าศึกษาดูงานการให้บริการรักษาของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทั้ง แผนกกายภาพบำบัด แผนกกิจกรรมบำบัด แผนกกายอุปกรณ์ แผนกนวดแผนไทย และห้องหุ่นยนต์ฝึกเดิน

20190131 130037 20190131 131557
20190131 131626 20190131 132356
20190131 132840 20190131 133347

20190131 133505 20190131 133512
20190131 132939 20190131 133115

Lean management

Vote it
(0 votes)
Posted by in: ภาพกิจกรรม

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้จัดกิจกรรม Lean management  ในหัวข้อ

"ทบทวนการติดต่อทางโทรศัพท์ภายในของงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน"

click

Healthy DM Foot Day 2

Vote it
(0 votes)
Posted by in: ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้จัดโครงการ Healthy DM Foot Day ครั้งที่

ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติชั้น G และ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

การเกิดแผลที่เท้าและทักษะในการดูแลสุขภาพเท้า

IMG 9891 IMG 9892
26815320 653606428096937 4222164637553817121 n IMG 9894
IMG 9893 26992218 653607151430198 6245163938971084967 n

IMG 9844 IMG 9845

 

Big Cleaning Day

Vote it
(0 votes)
Posted by in: ภาพกิจกรรม

หน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมทำ Big Cleaning Day ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560

ณ บริเวณระเบียงชั้น และหน้าลิฟต์ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ

Clean0
Clean

พญ.วันปณิธาน สุดเสน่หา อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

และทีมนักกายภาพบำบัด ได้ร่วมบรรยายและสอนฝึกปฏิบัติ

ในหัวข้อ รู้ทันเมื่อประจันหน้ากับโรคเรื้อรัง

ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย

ที่จัดโดยภาควิชาอายุรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23. กุมภาพันธ์ 2560

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มศว

Image

Image-1

Image-3 Image-2

คณะกรรมการกลาง นำโดย คุณชนากานต์ บัวทอง เข้าตรวจพื้นที่ 5ส ของหน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

ได้รับเกียรติจาก คุณทัศนีย์ ลิมปิโสภณ ในการให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันการติดเชื้อ

ได้จัดโครงการพาน้องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เปิดโอกาสการเรียนรู้ในพัฒนาการทุกด้าน