Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 2-2653

429535 preview

 

Lean Management

Vote it
(0 votes)
Posted by in: ภาพกิจกรรม

แบบสรุปการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบลีน (Lean Management) ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

หัวข้อ ลดกระดาษ ประหยัดเวลา

 

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ขึ้นปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้มีการเข้าศึกษาดูงานการให้บริการรักษาของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทั้ง แผนกกายภาพบำบัด แผนกกิจกรรมบำบัด แผนกกายอุปกรณ์ แผนกนวดแผนไทย และห้องหุ่นยนต์ฝึกเดิน

 

 

 

1 2
3 10
9 7

 

Lean management

Vote it
(0 votes)
Posted by in: ภาพกิจกรรม

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้จัดกิจกรรม Lean management  ในหัวข้อ

"ทบทวนการติดต่อทางโทรศัพท์ภายในของงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน"

click

Healthy DM Foot Day 2

Vote it
(0 votes)
Posted by in: ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้จัดโครงการ Healthy DM Foot Day ครั้งที่

ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติชั้น G และ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

การเกิดแผลที่เท้าและทักษะในการดูแลสุขภาพเท้า

IMG 9891 IMG 9892
26815320 653606428096937 4222164637553817121 n IMG 9894
IMG 9893 26992218 653607151430198 6245163938971084967 n

IMG 9844 IMG 9845

 

Big Cleaning Day

Vote it
(0 votes)
Posted by in: ภาพกิจกรรม

หน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมทำ Big Cleaning Day ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560

ณ บริเวณระเบียงชั้น และหน้าลิฟต์ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ

Clean0
Clean

พญ.วันปณิธาน สุดเสน่หา อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

และทีมนักกายภาพบำบัด ได้ร่วมบรรยายและสอนฝึกปฏิบัติ

ในหัวข้อ รู้ทันเมื่อประจันหน้ากับโรคเรื้อรัง

ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย

ที่จัดโดยภาควิชาอายุรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23. กุมภาพันธ์ 2560

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มศว

Image

Image-1

Image-3 Image-2

คณะกรรมการกลาง นำโดย คุณชนากานต์ บัวทอง เข้าตรวจพื้นที่ 5ส ของหน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

ได้รับเกียรติจาก คุณทัศนีย์ ลิมปิโสภณ ในการให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันการติดเชื้อ

ได้จัดโครงการพาน้องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เปิดโอกาสการเรียนรู้ในพัฒนาการทุกด้าน