รหัสลงทะเบียน :  
เลขบัตรประชาชน :  
  สำหรับเจ้าหน้าที่
****

ให้ผู้มีสิทธิ์กรอก
เลขประจำตัวที่เข้าสมัคร/สอบ หากไม่ทราบให้โทรสอบถามได้ที่งานแพทยศาสตรศึกษา
และ เลขประจำตัวประชนของผู้สอบ
เพื่อเข้าไปกรอกและพิมพ์เอกสาร
เพื่อเป็นหลักฐานในวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์


***ไม่แนะนำให้ใช้ IE Browser ควรใช้ที่รองรับ
เช่น Chrome,Firefox, Opera
 
หากมีปัญหาเข้าระบบไม่ได้ สามารถ Downloadแบบฟอร์มการลงทะเบียนด้วยตนเอง เพื่อยืนในวันที่มอบตัวได้ที่นี่

MEDICINE SWU | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก
**มีปัญหาการกรอกข้อมูลหรือใช้ระบบไม่ได้ติดต่อ** ***งานแพทยศาสตรศึกษา โทร. (037) 395-451-5 ต่อ 60414-6 
หรือ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 037395085 ต่อ 10634 ***