Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
admin

admin

Administrator

โดย รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ ช่วงนี้ต้องอยู่บ้านเหงาและเบื่อจัง ลองมาค้นหาศักยภาพของตัวเองดีกว่า ด้วยการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตัวเองในหลายๆ ด้าน ได้แก่

และหัวหน้าโครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการ “สมาธิสั้น ฉันรับมือได้ ฉบับคุณครู”

พญ.ศันสนีย์ นิซู รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และหัวหน้าโครงการ จัดโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลเด็กสมาธิสั้นสมาธิสั้น ฉันรับมือได้ ครั้งที่ 2

ใบสมัครแพทย์ใช้ทุ

index

Job

                      ใบสมัครแพทย์ใช้ทุนภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Download

 

 

และหัวหน้าโครงการ ได้จัดโครงการดูแลเด็กสมาธิสั้น“สมาธิสั้น ฉันรับมือได้”  รุ่นที่ 1

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากรและชุมชน

การทำสมาธิเป็นวิธีที่ทำให้จิตใจได้ผ่อนคลาย ช่วยลดความเครียด

Page 1 of 2