ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 3
ในหัวข้อ : New Horizons in Pediatric Healthcare
วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.30 – 15.30 น.
ห้องประชุม Convention ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

หากลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้หรือมีปัญหาการลงทะเบียน
สามารถติดต่อได้ที่ คุณอาทิตย์ บุญมีพิพิธ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น6
ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพท์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก
โทร. 037-395085 ต่อ 10633 - 10636


***ลงชื่อเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561***