Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

การแสดงร่วมงานเลียงปีใหม่มหาวิทยาลัย

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแฟนซีปีใหม่ SWU Around The World 2019

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  ในการนี้บุคลากรประจำภาควิชาพยาธิวิทยาและห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ได้ส่งการแสดง ชุด LAB MSMC DANCE ”ผู้ชายของฉัน” เข้าร่วมในงานเลี้ยงช่วงค่ำด้วย

011
 002

 

admin

Administrator