Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

มารู้จัก ไวรัสซิก้า (Zika virus)

 มารู้จัก ไวรัสซิก้า (Zika virus)

 

          ไวรัสซิก้า เป็นไวรัสในกลุ่ม ฟลาวิไวรัส (Flavivirus) ซึ่งในกลุ่มนี้มีไวรัสที่สำคัญคือ ไวรัสไข้เลือดออก เด็งกี่ ไวรัสไข้ เหลือง (Yellow fever virus) และ ไวรัสไข้สมองอักเสบ เจอี (Japanese Encephalitis)

          อนุภาคไวรัสซิก้า เป็นผลึกหกเหลี่ยม มีผนังไขมัน (envelope) ห่อหุ้มภายนอกอีกชั้นหนึ่ง สารพันธุกรรมเป็น อาร์เอ็นเอ (RNA) สายเดี่ยว (+polarity) เมื่อติดเชื้อเข้าสู่เซลล์  ไวรัสซิก้าจะเติบโตใน cytoplasm

          ตามธรรมชาติ เชื้อจะไม่แพร่โดยตรงจากคนสู่คน แต่จะแพร่โดยมียุงลาย (Aedes spp.) เป็นพาหะ ปัจจุบันพบเชื้อ 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์เอเชีย และ สายพันธุ์แอฟริกา

Aedes

          ผู้ป่วยเมื่อติดเชื้อ จะมีอาการไข้สูง ออกผื่นที่ผิวหนัง ปวดข้อ และตาแดง ส่วนใหญ่จะหายได้เอง โรคนี้ยังไม่มียาสำหรับรักษาที่จำเพาะ และยังไม่มีวัคซีน แพทย์จะต้องรักษาตามอาการ

          ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ได้มีการรายงานผู้ป่วยจาการติดเชื้อไวรัสซิก้าอยู่บ้าง แต่ยังไม่มาก

         

          ในช่วงปลายปี 2558 ได้มีการระบาดของไวรัสซิก้า ในแถบอเมริกาใต้ ซึ่งทำให้เกิดอุบัติการณ์สองอย่าง

S America

          ประการแรก ในประเทศบราซิล พบทารกแรกเกิดมีศีรษะเล็กกว่าปกติ (microcephaly) เมื่อซักประวัติมารดา พบว่าขณะตั้งครรภ์ได้มีการติดเชื้อไวรัสซิก้า

microCeph

          ประการที่สอง ผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากปลายประสาทถูกทำลาย (Guillain-Barre’ syndrome – อาการ กิลแลง บารเร) อุบัติการณ์ทั้งสองประการนี้ กลไกการเกิดโรคยังไม่ชัดเจน

          ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสซิก้า เป็นภาวะฉุกเฉิน เทียบเคียงกับ การระบาดของไวรัส อีโบล่า และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง

ข้อมูลจาก WHO/ PAHO ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559