Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

KM ภาควิชา

การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE VISION) เรื่อง " การสร้างข้อสอบและคลังข้อสอบ บน LMS Moodle เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน online

รอบเดือนสิงหาคม 2563 - มกราคม 2564 ดังไฟล์แนบ คลิกที่นี่

การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE VISION) เรื่อง "การสอบออนไลน์ และแนวทางการแก้ปัญหาวันที่ 30 เมษายน 2563  ดังไฟล์แนบ คลิกที่นี่ 

 การจัดการความรู้ (Knowledge Vision) เรื่อง"การใช้เกมในการเรียนการสอนรายวิชาโรคติดเชื้อ (พพ 224) ครั้งที่ 1" เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 256 

ดังไฟล์แนบ คลิกที่นี่ 

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง " การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานของ ESPReL และ Lab biosafety (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561"  

ดังไฟล์แนบ คลิกที่นี่ 

การจัดการความรู้(Knowledge Management)  เรื่อง" การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ของ Esprel และ Lab biosafety เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560  

ดังไฟล์แนบ คลิกที่นี่