Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาจุลชีววิทยา จัดเลี้ยงปีใหม่ภาควิชา ประจำปี 2563

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศแสนอบอุ่นในงานเลี้ยงปีใหม่ภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปี 2563 เมื่่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมภาควิชา คณะแพทย์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on Monday, 13 January 2020 12:56