Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

งานทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ มศว ประสานมิตร

Last modified on Wednesday, 30 November 2016 08:10