Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

แจกรางวัลนิสิตกลุ่มที่ทำ case study ของรายวิชา พพ 224 ปีการศึกษา 2559 ดีเด่น

Vote it
(1 Vote)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศแจกรางวัลนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มที่ทำ case study ของรายวิชา พพ 224 ดีเด่น

จากการโหวตของอาจารย์และนิสิต เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2559

 

Last modified on Wednesday, 23 November 2016 03:05