Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

โครงการบูรณาการความรู้โรคติดเชื้อกับการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชา พพ224

 

โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อ-ในโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก

นการออกให้บริการครั้งนี้เราออกไปให้บริการด้วยสื่อแผ่นพับและการบรรยายที่โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรักสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับที่ดี เป็นที่ต้องการของผู้รับบริการซึ่งทางโรงเรียนฯ ได้แจ้งความประสงค์ต้องการได้รับบริการรูปแบบนี้อีก

dscn0577 copy

dscn0588 copy

 dscn0589 copy  dscn0592 copy  dscn0594 copy
 

Last modified on Friday, 24 January 2014 07:17
admin

Administrator