แบบสอบถามตัวชี้วัด เปิดให้ทำ 28/06/2560 ถึง 17/07/2560
แบบทดสอบวิสัยทัศน์ ยังไม่เปิดรอบประเมิน

อ่านก่อนใช้งานนะค่ะ


>>วิธีการเข้าทำแบบสอบถาม
- ควรใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox ในการใช้งาน มิฉะนั้นคะแนนจะไม่บันทึก

- User และ Password ที่ใช้ในการ เข้าสู่ระบบ จะเป็น เลขประจำตัวพนักงาน 5 หลัก เช่น 7XXXX เป็นต้น

- หลังเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ตรวจสอบว่าตรงกับชื่อตนเองหรือไม่
  หากไม่ตรงให้ติดต่อกับงานทรัพยากรบุคคล


- หากไม่มีชื่อหรือเข้าระบบไม่ได้ สามารถติดต่อ งานทรัพยากรบุคคล 60244 หรืองานเทคโนโลยีสารสนเทศ 10636

- หากมีปัญหาในการทำแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ ติดต่อได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณอาทิตย์ 10634