Wednesday, 08 05th

Last update03:37:18 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานห้องสมุด

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อฐานข้อมูล UpToDate

 

UpToDate ใกล้หมดอายุแล้ว อยากให้ห้องสมุดซื้อต่อหรือไม่??

ช่วยตอบคำถามสั้นๆ 8 ข้อเพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการพิจารณาต่ออายุฐานข้อมูลด้วยค่ะ

https://forms.gle/21AvJjRtdfrDv73p7 

utd

 

 

You are here: Home Home แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อฐานข้อมูล UpToDate