Saturday, 11 17th

Last update04:33:11 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Articles

ฐานข้อมูล Access English

ขอเชิญใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission

ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะทางภาษา

เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา

ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้ โดยคลิกที่ Create Account

และกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand ตามด้วยการเลือกสถาบันที่สังกัด

จากนั้นนำ email ที่สมัคร และ password ที่กำหนด ไป log in เพื่อใช้งานเป็นรายบุคคล

 

ใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560

 

เข้าไปที่ >>> https://accessenglishnow.com/platform

♦ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานห้องสมุด ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มศว โทร. 60100-4

♦ ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน >> คลิกที่นี่ <<
 
 
 
 
 
 
 

 

You are here: Home