ประกาศรับสมัครพนักงานรายวัน ตำแหน่งคนสวน

ประกาศรับสมัครพนักงานรายวัน
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งคนสวนวันละ  300.- บาท  จำนวน 1 อัตรา
สังกัดศูนย์การแพทย์ ฯ ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

คลิกรายละเอียด

Friday the 29th.