ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานงานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย(รายวัน)

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานงานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา) 1อัตรา

Download เอกสาร

 

Monday the 6th.