ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานภาควิชาจักษุวิทยา)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน)

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานภาควิชาจักษุวิทยา)

Download เอกสาร

Tuesday the 11th.