ประกาศเวลารับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย

สถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,200 บาท

คลิกรายละเอียด

Tuesday the 11th.