ประกาศเวลารับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ประกาศเวลารับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย

สังกัดสํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย 2 ตําแหน่ง

คลิกที่นี่

 

Thursday the 24th.