ประกาศเวลารับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ประกาศเวลารับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย

สังกัดสํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย 2 ตําแหน่ง

คลิกที่นี่

 

Saturday the 4th.