ประกาศรับสมัครงานพนักงานรายวัน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างมหาลัย(รายวัน)
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 400 บาท
คลิกรายละเอียด

Saturday the 4th.