E-Learning

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และระบบบริการออนไลน์ต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานของนิสิตแพทย์ในการศึกษาหาข้อมูลมีทั้งระบบการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์บริการข้อมูลวิชาการต่างๆ E-Learning, E-Journal ทั้งในและต่างประเทศไว้ให้บริการ

E-Services

ระบบบริการออนไลน์สำหรับผู้ใช้บริการโรงพยาบาล (EMR) และบริการออนไลน์ต่างๆสำหรับบุคลากรเพื่อความสะดวกรวดเร็วแม่นยำในการทำงานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังทำเป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ผู้บริหารในการประเมินต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงาน เช่น ระบบเช็คสวัสดิการ ระบบอุบัติการณ์ออนไลน์ ระบบประเมินออนไลน์

Internet & Network Services

ระบบบริการอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตสำหรับบุคลากรและนิสิตแพทย์ในคณะแพทยศาสตร์ มศว และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ รวมทั้งหอพักแพทย์และหอพักบุคลากรเพื่อให้เข้าถึงการใช้งานได้ครอบคลุมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต

Data Services

ระบบบริการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารของระบบต่างๆเช่น EMR ข้อมูลคนไข้ระบบโรงพยาบาลรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งจัดเก็บข้อมูลคนไข้ข้อมูลการเรียนการสอนโดยระบบ Server ที่มีความปลอดภัยต่อฐานข้อมูลที่สำคัญของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ และคณะแพทยศาสตร์ มศว

 

คู่มือติดตั้งปริ้นเตอร์ Zebra Gk420T

 คู่มือติดตั้งปริ้นเตอร์ Zebra Gk420TF7873158-01

Download เอกสาร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

จัดอบรมการพัฒนาและทบทวนทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบโรงพยาบาล (EMR) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ห้องสมุด อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 (รอบที่3)

78276705_1415055371952035_266149356577488896_o

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

จัดอบรมการพัฒนาและทบทวนทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบโรงพยาบาล (EMR) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ห้องสมุด อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (รอบที่ 2)

76890897_1405410096249896_8069757028173611008_o

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอผลงานโปรเตอร์ CQI ประจำปี 2563

ในงานมหกรรมคุณภาพศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 “SMART to Sustainable Quality” สมาร์ทสู่คุณภาพที่ยั่งยืน ณ Convention Room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

72897289_1012850525728874_4376351183887925248_n

ผศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์

เป็นประธานกล่าวอบรมการพัฒนาและทบทวนทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบโรงพยาบาล (EMR) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ห้องสมุด อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 (รอบที่ 1)

74836792_1401763739947865_294096893456154624_o

 

ผศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ฯ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์

เป็นประธานกล่าวอบรม“การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”โดยมีคุณพงศกร โสธนนท์ ตำแหน่ง IT Manager: บริษัท T-NET จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Theater ชั้น 4 ตึกคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

75226544_1390822684375304_8674748934691749888_o

 

โครงการจิตสาธารณะ( Public Mind ) 1/2563

 โรงทานเพื่อการกุศลคลิกรายละเอียด

01

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้ารับตรวจสอบภายใน (Internal Audit Plan) ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27799:2016 ความสอดคล้องระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้านสุขภาพ ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และ ISO 27799:2016 Scope of Audit เมื่อ วันที่ 28, 29, 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4

74462463_481100849414801_7812896221273522176_n

บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน (เพื่อความสุข (ใจ) ในการทำงาน) รุ่นที่ 4 เพื่อต้องการให้พนักงานได้ปรับทัศนคติของตนเองให้มีความคิดเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ มีแรงบันดาลใจ และมีพลังในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มใจ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 10 กันยายน 2562

69215110_1282992461824994_1429088941121732608_o

บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน (เพื่อความสุข (ใจ) ในการทำงาน) รุ่นที่ 3 เพื่อต้องการให้พนักงานได้ปรับทัศนคติของตนเองให้มีความคิดเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ มีแรงบันดาลใจ และมีพลังในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มใจ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

69520876_1273700839420823_3637544339992739840_o

ปิดโหมดสีเทา