E-Learning

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และระบบบริการออนไลน์ต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานของนิสิตแพทย์ในการศึกษาหาข้อมูลมีทั้งระบบการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์บริการข้อมูลวิชาการต่างๆ E-Learning, E-Journal ทั้งในและต่างประเทศไว้ให้บริการ

E-Services

ระบบบริการออนไลน์สำหรับผู้ใช้บริการโรงพยาบาล (EMR) และบริการออนไลน์ต่างๆสำหรับบุคลากรเพื่อความสะดวกรวดเร็วแม่นยำในการทำงานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังทำเป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ผู้บริหารในการประเมินต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงาน เช่น ระบบเช็คสวัสดิการ ระบบอุบัติการณ์ออนไลน์ ระบบประเมินออนไลน์

Internet & Network Services

ระบบบริการอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตสำหรับบุคลากรและนิสิตแพทย์ในคณะแพทยศาสตร์ มศว และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ รวมทั้งหอพักแพทย์และหอพักบุคลากรเพื่อให้เข้าถึงการใช้งานได้ครอบคลุมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต

Data Services

ระบบบริการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารของระบบต่างๆเช่น EMR ข้อมูลคนไข้ระบบโรงพยาบาลรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งจัดเก็บข้อมูลคนไข้ข้อมูลการเรียนการสอนโดยระบบ Server ที่มีความปลอดภัยต่อฐานข้อมูลที่สำคัญของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ และคณะแพทยศาสตร์ มศว

 

เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากร

โครงการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 5 ณ ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 27 มีนาคม 2562

55468396_1056409391149970_8522905442593013760_n

พบผู้ใช้จำนวนมากตั้งรหัสผ่านเป็นคำว่า ji32k7au4a83 สาเหตุจากการพิมพ์รหัสผ่านเป็นคำภาษาจีนแต่ใช้แป้นอังกฤษ

2019-03-06-01

 โดยทั่วไปเรามักจะได้ยินว่าหลักการตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยควรใช้ตัวอักษรผสมกับตัวเลขและอักขระพิเศษ เพื่อให้เป็นคำที่ไม่อยู่ในพจนานุกรมและยากต่อการคาดเดา อย่างไรก็ตาม นักวิจัยได้พบว่าเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์ Have I Been Pwned (HIBP) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมฐานข้อมูลของรหัสผ่านที่ถูกเผยแพร่แล้วนั้น พบว่ามีผู้ใช้จำนวนมากตั้งรหัสผ่านเป็นคำว่า ji32k7au4a83 ซึ่งหากดูเผินๆ แล้วรหัสผ่านนี้น่าจะมีความปลอดภัย แต่ที่จริงแล้วสามารถคาดเดาได้ง่ายมาก

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วย ผศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ รับมอบใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ISO27799:2016 ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้านสุขภาพ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 29 มกราคม 2562

51178928_991330190991224_2316886770291048448_o

บุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าร่วมโครงการ “ทำดีถวายพ่อหลวง” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชรา  “บ้านสุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติ”  และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  งานสิทธิประโยชน์ร่วมกับ ชมรมมุสลิม กลุ่มรถตู้ HIACE THAILAND  และผู้ที่มีจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือและมอบของใช้ที่จำเป็นรวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนชรา  ในวันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยถือโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน คลิกรายละเอียด

111

KM เรื่องพัฒนาการเขียน Incident Report และ Change Request Form ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 1/2562

about-us
เรื่องพัฒนาการเขียน Incident Report และ Change Request Form
ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 1/2562

คลิกรายละเอียด

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มศว

จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยี และวิชาชีพ ”การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ห้องสมุด อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 24 มกราคม 2562

50847852_985698044887772_6075649634431139840_n

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอผลงานคุณภาพ ฯ

งานพัฒนาคุณภาพรพ. ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการนำเสนอผลงานคุณภาพ และร่วมชมนิทรรศการผลงานคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานทีมนำทางคลินิก ประธานระบบงานสำคัญ หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมนำเสนอและชมนิทรรศการผลงานคุณภาพในครั้งนี้ ณ Convention room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 และ พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร งานมหกรรมคุณภาพฯ งานพัฒนาคุณภาพรพ. ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการนำเสนอผลงานคุณภาพ และร่วมชมนิทรรศการผลงานคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มาเป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร งานมหกรรมคุณภาพ ศูนย์การแพทย์ฯ ณ Convention room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 21 ธันวาคม 256148393662_948777611913149_9077679676658286592_o

งานเทคโนโลยีสารสารเทศ ยินดีต้อนรับ

นิสิตทันตกรรม ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนงานระบบต่าง ๆ วันที่ 18 ธ.ค.61 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4

48359103_949802711879005_3891525263946678272_n

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้ารับการตรวจประเมินระบบ บริหารความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศด้านสุขภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 และมาตรฐาน ISO/IEC 27799 : 2016 Stage 2 เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

20181211_181213_0005

เอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย

เอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย1542358383194

 

Download เอกสาร

ปิดโหมดสีเทา