E-Learning

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และระบบบริการออนไลน์ต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานของนิสิตแพทย์ในการศึกษาหาข้อมูลมีทั้งระบบการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์บริการข้อมูลวิชาการต่างๆ E-Learning, E-Journal ทั้งในและต่างประเทศไว้ให้บริการ

E-Services

ระบบบริการออนไลน์สำหรับผู้ใช้บริการโรงพยาบาล (EMR) และบริการออนไลน์ต่างๆสำหรับบุคลากรเพื่อความสะดวกรวดเร็วแม่นยำในการทำงานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังทำเป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ผู้บริหารในการประเมินต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงาน เช่น ระบบเช็คสวัสดิการ ระบบอุบัติการณ์ออนไลน์ ระบบประเมินออนไลน์

Internet & Network Services

ระบบบริการอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตสำหรับบุคลากรและนิสิตแพทย์ในคณะแพทยศาสตร์ มศว และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ รวมทั้งหอพักแพทย์และหอพักบุคลากรเพื่อให้เข้าถึงการใช้งานได้ครอบคลุมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต

Data Services

ระบบบริการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารของระบบต่างๆเช่น EMR ข้อมูลคนไข้ระบบโรงพยาบาลรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งจัดเก็บข้อมูลคนไข้ข้อมูลการเรียนการสอนโดยระบบ Server ที่มีความปลอดภัยต่อฐานข้อมูลที่สำคัญของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ และคณะแพทยศาสตร์ มศว

WebSite

ระบบการจัดทำเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ ฯ ให้บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ภาควิชาหน่วยงาน

 

๑๐ เรื่องต้องรู้ ‘กฎหมาย PDPA’ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนบังคับใช้ ๑ มิ.ย.นี้

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ซึ่งย่อมาจากคำว่า Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 หลังจากที่ถูกเลื่อนออกมาให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้

PDPAกฎหมายฉบับนี้ จะมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองและให้สิทธิกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของเราเอง รวมถึงได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้เกิดขึ้นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการใช้ข้อมูล หรือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ หากผู้ใดหรือองค์กรใดไม่ปฏิบัติตามนั้น มีโทษทั้งทางแพ่ง โทษทางอาญา และโทษทางปกครอง

KM เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริการฉีดวัคซีน (COVID-19) รอบ 2-2564

การตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริการฉีดวัคซีน (COVID-19) คลิกที่นี่
คู่มือ การตั้งค่าเชื่อมต่อ VPN คลิกที่นี่

คู่มือ การใช้งานระบบ MOPH Immunization Center Dashboard คลิกที่นี่

15-7-2564 15-22-16

KM เทคนิคการแก้ไขปัญหาเครื่องปริ้น Lexmark mx521 เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

11846

เทคนิคการแก้ไขปัญหาเครื่องปริ้น Lexmark mx521
เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คลิกที่นี่
คู่มือการแก้ปัญหา

ผศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฯ

ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจภายใน External Audit ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27799:2016  ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 8 ธันวาคม 2563129811750_2333431340135921_3614375941093076708_o

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

 จัดอบรม “การสร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ณ ห้องสมุด อาคารคณะแพทยศาสตร์  มศว องครักษ์ วันที่ 2 ธันวาคม 2563

128345923_2327763644036024_6871789918780049153_o

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความตระหนักด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับบุคลากร Cyber Security Knowledge for Healthcare Organization staff) ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารคณะแพทยศาสตร์  มศว องครักษ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

126415674_2319251778220544_451951813493826765_o

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินภายใน

โครงการตรวจประเมินภายใน ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้านสุขภาพ ตามมาตรฐาน iso/iec 27799:2016

122490352_10216108417977591_1213425340766618879_o

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เตรียมความพร้อม Kickoff IA +VA สำหรับการรับตรวจประเมิน iso ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

120456883_3756596651025650_6198411014167005568_n

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมกับทางบริษัท T-Net เพื่อรับการเข้าตรวจ ISO ประจำปี 2563

119907335_321818638915214_8450823320553927788_n

บังเกิดคดีฆาตกรรม! เหตุโรงพยาบาลในเยอรมนีถูกแฮ็กเรียกค่าไถ่ด้วย Ransomware

what-is-ransomware-and-how-to-protect-featured

Ransomware หรือ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ ชื่อที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง หรือแม้กระทั่งบางคนเคยโดนภัย Ransomware มากับตัวเอง โดยพฤติกรรมของ Ransomware มักจะทำการ Lock file หรือ encryption file เพื่อไม่ให้เหยื่อเข้าใช้งานไฟล์ที่ถูก Lock ไว้ได้ จากนั้นจะมีข้อความเพื่อทำการเรียกค่าไถ่ข้อมูลที่ได้ Lock ไว้ หากเหยื่อยินยอมจ่ายค่าไถ่แฮกเกอร์ก็จะปลดล็อคให้ แต่ในระยะหลังเริ่มมีการขู่ว่าจะปล่อยข้อมูลสู่สาธารณะดังเช่น ในข่าว ขู่ปล่อยข้อมูล Ransomware ที่ทำมากกว่ามัลแวร์เรียกค่าไถ่ หรือ นำไปประมูลขาย เช่น ข่าว DoppelPaymer อ้างเข้าถึงข้อมูลบริษัทผู้ดูแลระบบไอทีให้กับ NASA ได้ เป็นต้น

ปิดโหมดสีเทา