E-Learning

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และระบบบริการออนไลน์ต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานของนิสิตแพทย์ในการศึกษาหาข้อมูลมีทั้งระบบการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์บริการข้อมูลวิชาการต่างๆ E-Learning, E-Journal ทั้งในและต่างประเทศไว้ให้บริการ

E-Services

ระบบบริการออนไลน์สำหรับผู้ใช้บริการโรงพยาบาล (EMR) และบริการออนไลน์ต่างๆสำหรับบุคลากรเพื่อความสะดวกรวดเร็วแม่นยำในการทำงานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังทำเป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ผู้บริหารในการประเมินต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงาน เช่น ระบบเช็คสวัสดิการ ระบบอุบัติการณ์ออนไลน์ ระบบประเมินออนไลน์

Internet & Network Services

ระบบบริการอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตสำหรับบุคลากรและนิสิตแพทย์ในคณะแพทยศาสตร์ มศว และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ รวมทั้งหอพักแพทย์และหอพักบุคลากรเพื่อให้เข้าถึงการใช้งานได้ครอบคลุมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต

Data Services

ระบบบริการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารของระบบต่างๆเช่น EMR ข้อมูลคนไข้ระบบโรงพยาบาลรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งจัดเก็บข้อมูลคนไข้ข้อมูลการเรียนการสอนโดยระบบ Server ที่มีความปลอดภัยต่อฐานข้อมูลที่สำคัญของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ และคณะแพทยศาสตร์ มศว

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมกับทางบริษัท T-Net เพื่อรับการเข้าตรวจ ISO ประจำปี 2563

119907335_321818638915214_8450823320553927788_n

บังเกิดคดีฆาตกรรม! เหตุโรงพยาบาลในเยอรมนีถูกแฮ็กเรียกค่าไถ่ด้วย Ransomware

what-is-ransomware-and-how-to-protect-featured

Ransomware หรือ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ ชื่อที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง หรือแม้กระทั่งบางคนเคยโดนภัย Ransomware มากับตัวเอง โดยพฤติกรรมของ Ransomware มักจะทำการ Lock file หรือ encryption file เพื่อไม่ให้เหยื่อเข้าใช้งานไฟล์ที่ถูก Lock ไว้ได้ จากนั้นจะมีข้อความเพื่อทำการเรียกค่าไถ่ข้อมูลที่ได้ Lock ไว้ หากเหยื่อยินยอมจ่ายค่าไถ่แฮกเกอร์ก็จะปลดล็อคให้ แต่ในระยะหลังเริ่มมีการขู่ว่าจะปล่อยข้อมูลสู่สาธารณะดังเช่น ในข่าว ขู่ปล่อยข้อมูล Ransomware ที่ทำมากกว่ามัลแวร์เรียกค่าไถ่ หรือ นำไปประมูลขาย เช่น ข่าว DoppelPaymer อ้างเข้าถึงข้อมูลบริษัทผู้ดูแลระบบไอทีให้กับ NASA ได้ เป็นต้น

คู่มือระบบสารสนเทศ ONLINE

18-06-2020 09-08-47

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร 


คลิก Link 

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ ฯ

2852020_200601_0002

คู่มือติดตั้งปริ้นเตอร์ Zebra Gk420T

 คู่มือติดตั้งปริ้นเตอร์ Zebra Gk420TF7873158-01

Download เอกสาร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

จัดอบรมการพัฒนาและทบทวนทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบโรงพยาบาล (EMR) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ห้องสมุด อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 (รอบที่3)

78276705_1415055371952035_266149356577488896_o

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

จัดอบรมการพัฒนาและทบทวนทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบโรงพยาบาล (EMR) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ห้องสมุด อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (รอบที่ 2)

76890897_1405410096249896_8069757028173611008_o

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอผลงานโปรเตอร์ CQI ประจำปี 2563

ในงานมหกรรมคุณภาพศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 “SMART to Sustainable Quality” สมาร์ทสู่คุณภาพที่ยั่งยืน ณ Convention Room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

72897289_1012850525728874_4376351183887925248_n

ผศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์

เป็นประธานกล่าวอบรมการพัฒนาและทบทวนทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบโรงพยาบาล (EMR) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ห้องสมุด อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 (รอบที่ 1)

74836792_1401763739947865_294096893456154624_o

 

ผศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ฯ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์

เป็นประธานกล่าวอบรม“การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”โดยมีคุณพงศกร โสธนนท์ ตำแหน่ง IT Manager: บริษัท T-NET จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Theater ชั้น 4 ตึกคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

75226544_1390822684375304_8674748934691749888_o

 

ปิดโหมดสีเทา