E-Learning

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และระบบบริการออนไลน์ต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานของนิสิตแพทย์ในการศึกษาหาข้อมูลมีทั้งระบบการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์บริการข้อมูลวิชาการต่างๆ E-Learning, E-Journal ทั้งในและต่างประเทศไว้ให้บริการ

E-Services

ระบบบริการออนไลน์สำหรับผู้ใช้บริการโรงพยาบาล (EMR) และบริการออนไลน์ต่างๆสำหรับบุคลากรเพื่อความสะดวกรวดเร็วแม่นยำในการทำงานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังทำเป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ผู้บริหารในการประเมินต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงาน เช่น ระบบเช็คสวัสดิการ ระบบอุบัติการณ์ออนไลน์ ระบบประเมินออนไลน์

Internet & Network Services

ระบบบริการอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตสำหรับบุคลากรและนิสิตแพทย์ในคณะแพทยศาสตร์ มศว และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ รวมทั้งหอพักแพทย์และหอพักบุคลากรเพื่อให้เข้าถึงการใช้งานได้ครอบคลุมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต

Data Services

ระบบบริการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารของระบบต่างๆเช่น EMR ข้อมูลคนไข้ระบบโรงพยาบาลรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งจัดเก็บข้อมูลคนไข้ข้อมูลการเรียนการสอนโดยระบบ Server ที่มีความปลอดภัยต่อฐานข้อมูลที่สำคัญของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ และคณะแพทยศาสตร์ มศว

WebSite

ระบบการจัดทำเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ ฯ ให้บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ภาควิชาหน่วยงาน

 
315938705_651688773317092_6144838310432138751_n

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้ร่วมทดสอบระบบการ authen code ผ่านตู้ kios สำหรับลงทะเบียนอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมาย กับงาน สิทธิประโยชน์ เวชระเบียน และงานลูกค้าสัมพันธ์ (ด่านหน้า)เพื่อให้เกิดความสะดวก ลดความแออัด และความรวดเร็วในการให้บริการ ซึ่งผลการทดสอบระบบสามารถใช้งานได้ดี

312336262_2938920056253710_3724075654657524579_n

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย

รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ฯ  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการตระหนักรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยมี ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ  รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Convention ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 

123

เพกาซัสสปายแวร์คืออะไร Pegasus Spyware ทำอะไรได้บ้าง ดูยังไง

เพกาซัสสปายแวร์คืออะไร Pegasus Spyware ทำอะไรได้บ้าง แฮกโทรศัพท์ล้วงข้อมูลได้อย่างไร เรามีโอกาสเจอสปายแวร์เพกาซัสมั้ย อันตรายมากแค่ไหน มาทำความรู้จักกันว่าเกิดขึ้นมาจากไหน

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565


ดาวน์โหลดแบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 คลิกที่นี่

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NHCX6TdOAsqhQdoNlnhFzSONhdoDD14H

5-7-2565 10-03-11

KM เทคนิคการใช้งาน ระบบ SmartOPD สำหรับบริการผู้ป่วยนอก รอบ 2-2565

 เทคนิคการใช้งาน ระบบ SmartOPD สำหรับบริการผู้ป่วยนอก คลิกที่นี่ 
คู่มือการตั้งค่า คลิกที่นี่ 

PDPA

๑๐ เรื่องต้องรู้ ‘กฎหมาย PDPA’ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนบังคับใช้ ๑ มิ.ย.นี้

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ซึ่งย่อมาจากคำว่า Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 หลังจากที่ถูกเลื่อนออกมาให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้

15-7-2564 15-22-16

KM การตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริการฉีดวัคซีน (COVID-19) รอบ 2-2564

การตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริการฉีดวัคซีน (COVID-19คลิกที่ 
คู่มือการตั้งค่าเชื่อมต่อ VPN คลิกที่ 
คู่มือการใช้งานระบบ MOPH Immunization Center Dashboard คลิกที่

KM เทคนิคการแก้ไขปัญหาเครื่องปริ้น Lexmark mx521 เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

11846

เทคนิคการแก้ไขปัญหาเครื่องปริ้น Lexmark mx521
เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คลิกที่นี่
คู่มือการแก้ปัญหา

ผศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฯ

ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจภายใน External Audit ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27799:2016  ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 8 ธันวาคม 2563129811750_2333431340135921_3614375941093076708_o

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

 จัดอบรม “การสร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ณ ห้องสมุด อาคารคณะแพทยศาสตร์  มศว องครักษ์ วันที่ 2 ธันวาคม 2563

128345923_2327763644036024_6871789918780049153_o

ปิดโหมดสีเทา