Tuesday, 09 29th

Last update07:13:53 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ติดต่อหน่วยงาน

hr

งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
62 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ 
จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ 0-3739-5085-7 ต่อ 60224, 60225, 60226

You are here: Home เกี่ยวกับหน่วยงาน ติดต่อหน่วยงาน