บุคลากร (Staff)

นางสาวภคมน เวชประสิทธิ์
MS.PHAKHAMON  VEJPRASIT
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล  Position: Human Resources
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล  Head of Human Resources

นางศุภรัศ สารพัฒน์
MRS.SUPARAS  SARAPAT
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
Position: Human Resources
นางสาวภัทรียา  วัฒนาวงศกร
MS.Pattareeya  Wattanawongsakorn
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
Position: Human Resources
นางสาวนุชรี อ่ำสัตยะ
MS.NUTCHAREE  AMSUTTAYA
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
Position: Human Resources
นางสาวแคทลียา  ศรประดิษฐ์
MS.KHATTALIYA  SORNPARDIT
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
Position: Human Resources
นายศิริสรรค์ รัชชุศิริ
MR.Sirison ratchusiri
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
Position: General Pratitioner
นางสาวกรชพร เอกนัย
MS.Kotchaporn eakanai
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
Position: General Pratitioner
นายเสกสรร โชติช่วง
MR.Seksan chotchuang
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
Position: General Pratitioner
Scroll to top