Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
ศิรินทร์  บุษยามานนท์

ศิรินทร์ บุษยามานนท์

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่5 รอบที่3 กลุ่มที่4 ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน พ.ศ.2562 

line 421234647532534-640x480line 421243067570375-640x480line 421254468594443-640x480line 421260964645246-480x640line 421267554088280-640x480line 421298911503142-384x512

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญ ฌาปนกิจศพเด็กที่ญาติมอบให้โรงพยาบาลเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ร่วมกับภาควิชานิติเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 10ตุลาคม พ.ศ.2562

1570628223795

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ภาควิชานิติเวชวิทยา ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการ 

"การถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก และแนวทางในการป้องกันตนเอง "  โดยได้รับความร่วมมือจาก หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ พญ.ศันสนีย์ นิซู ตำแหน่ง อาจารย์สาขาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น บรรยายในหัวข้อ "ความรักในวัยเรียน" และ นพ.นพ.อัครพัฒน์ โสวรรณกุล แพทย์ประจำบ้านจากภาควิชา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการป้องกันตนเอง" ทั้งสองท่านเป็นวิทยากรให้ความรู้และความสนุกสนานกับน้อง ๆ โรงเรียนองครักษ์ โดยคณาจารย์และท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์ ได้ให้การต้อนรับและดูแลกันอย่างดี โดยมีพี่ๆ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมแสดงละครให้ความรู้ ให้น้องๆ ร่วมตอบคำถามและชิงรางวัล

11121617181920212223242526

 

นพ.วาทิตต รุจิราวรรณ  นำนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ไปดูงานการเป็นพยานศาล ณ ศาลอาญากรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 

wr

โครงการ Big Cleaning Day โดยภาควิชานิติเวชวิทยา ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

โดยทุกคนในภาควิชา มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบ และทำความสะอาด

เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อประสานงาน

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้เข้าร่วมโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนเรื่องการชันสูตรพลิกศพประจำปี 2562 

โดยมีการสร้างสถาณการณ์จำลองขึ้นเพื่อให้นิสิตแพทย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตรวจชันสูตร ณ ที่เกิดเหตุ

โดยได้มีโอกาสได้ตรวจชันสูตร ณ ที่เกิดเหตุ ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนลงมือปฏิบัติจริง

 

1752019 190606 0013

 

1752019 190606 0004

1752019 190606 0007

1752019 190606 0008

ภาควิชานิตเวชวิทยาได้มีการจัดการประชุม ภาควิชา ครั้งที่ 4-62 วันที่ 5 มิ.ย.62 12.30-14.00

และมีการประชุม ความเสี่ยง ร่วมกับกิจกรรม RCA บันทึกข้อมูลการทำ Root cause analysis (RCA)

เรื่อง กรณีศพผ่าชันสูตรที่ยากต่อการจัดการเรื่องสาเหตุการตายที่มีประกันอุบัติเหตุ เวลา 14.00-15.00น.

289677

289678

 

นสพ. สามารถเข้าไปศึกษาด้วยตนเองและอภิปรายในคาบการเรียนการสอนกับอาจารย์

นสพ.จะต้องเข้ารหัส ซึ่งแจกในชั่วโมงการเรียนการสอน และต้อง sign in ด้วยนามสกุล

@g.swu.ac.th เท่านั้น

Formative test โดย นพ.อภิชัย แผลงศร เรื่อง Cause of death นว.401

download square

 

นว.401

Trace EvidenceTrace Evidence

GSWSGWบาดแผลกระสุนปืน

woundการตายจากบาดแผล

นว.521

electrocutionElectrocution

ReviewFMmp4Review of Forensic Medicine

thermal injuryThermal injury

traffic injuryTraffic injury

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ภาควิชานิติเวชวิทยา จัดเตรียมความพร้อม 

สำหรับโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนเรื่องการชันสูตรพลิกศพประจำปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 2 

S  1975486

S  1975495

S  1975496

S  1975504

S  1975505

 

 

 

   

download square

Sharp Force Injury โดย รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี

download square

 

 Review of Forensic Medicine อ.พญ.ศิรินทร์ บุษยามานนท์

download square

Sudden natural death อ.นพ.อภิชัย แผลงศร

download square Head injury อ.นพ.วาทิตต์ รุจิราวรรณ
download square Blast injury รศ.อ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
download square Gun fire injury รศ.อ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
download square Legal Medicine นว.401 อ.นพ.วาทิตต์ รุจิราวรรณ
download square Identification นว.401 อ.นพ.ธัญญศักดิ์ เอกเวชวิท
download square บทนำ Forensic นว.401 อ.นพ.ธัญญศักดิ์ เอกเวชวิท
download square Time of death นว.401 อ.นพ.ธัญญศักดิ์ เอกเวชวิท
download square Trace evidence นว.401 อ.พญ.ศิรินทร์ บุษยามานนท์
download square การตายจากบาดแผล นว.401 อ.พญ.ศิรินทร์ บุษยามานนท์
download square บาดแผลกระสุนปืน นว.401 อ.พญ.ศิรินทร์ บุษยามานนท์
download square Sexual-Related Crime นว.401 อ.นพ.วาทิตต์ รุจิราวรรณ
download square นิติพิษวิทยา นว.401 รศ.อ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
download square เอกสารประกอบคำสอนนิติเวชคลินิก นว.401 รศ.อ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
download square นิติเวชคลินิก นว.401 รศ.อ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
download square .ร.บ.ข่มขืนกระทำชำเราใหม่ นว521
download square แนวทางปฏิบัติทางนิติเวช ปี พ.ศ.2562
Page 1 of 2