Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
 • WELCOME TO Department of Forensic Medicine

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO Department of Forensic Medicine

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO Department of Forensic Medicine

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO FORENSIC

  กิจกรรมโครงการเมาไม่ขับ ขับขี่ปลอดภัย ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO Department of Forensic Medicine

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

About US

1มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ทำข้อตกลงร่วมกับกรมตำรวจ
ในโครงการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2529 
Read More >>

 

ผลงานภาควิชา

2 งานวิจัย
 งานรับทุน
 งานรับรางวัล

 งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA

 

News & Event

แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ
ภาควิชานิติเวชวิทยา ครั้งที่ 2/2563

Read more

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดนครนายก กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดนครนายก
ภาควิชานิติเวชวิทยา ขอขอบคุณ สมโภช ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก ท่านสมโภช อ่องจันทร์แ...

Read more

การศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา การศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่5 รอบที่3 กลุ่มที่4 ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เมื่...

Read more

ขอเชิญชวนทำบุญ ขอเชิญชวนทำบุญ
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญ ฌาปนกิจศพเด็กที่ญาติมอบให้โรงพยาบาลเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ร่วมกับภาควิชา...

Read more

โครงการบริการวิชาการภาคนิติเวชวิทยาประจำปี 2562 โครงการบริการวิชาการภาคนิติเวชวิทยาประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ภาควิชานิติเวชวิทยา ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการ  "การถูกล่วงล...

Read more

การดูงานการเป็นพยานศาล ณ ศาลอาญากรุงเทพใต้ การดูงานการเป็นพยานศาล ณ ศาลอาญากรุงเทพใต้
นพ.วาทิตต รุจิราวรรณ  นำนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ไปดูงานการเป็นพยานศาล ณ ศาลอาญากรุงเทพใต้ เมื่อว...

Read more

Big Cleaning Day Big Cleaning Day
โครงการ Big Cleaning Day โดยภาควิชานิติเวชวิทยา ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยทุกคนในภาควิชา มีส...

Read more

โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนเรื่องการชันสูตรพลิกศพประจำปี 2562 โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนเรื่องการชันสูตรพลิกศพประจำปี 2562
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้เข้าร่วมโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนเรื่องการชันสูตรพลิกศพประจำ...

Read more

ประชุมภาควิชา RM และ กิจกรรม RCA ประชุมภาควิชา RM และ กิจกรรม RCA
ภาควิชานิตเวชวิทยาได้มีการจัดการประชุม ภาควิชา ครั้งที่ 4-62 วันที่ 5 มิ.ย.62 12.30-14.00 และมีการ...

Read more

โครงการสู่ความเป็นเลิศประจำปี2562 (ปีที่2) โครงการสู่ความเป็นเลิศประจำปี2562 (ปีที่2)
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ภาควิชานิติเวชวิทยา จัดเตรียมความพร้อม  สำหรับโครงการสู่ความเป็นเลิศด้าน...

Read more

เข้าปรึกษาเรื่องการเรียนการสอนกับสถาบันนิติเวชวิทยา เข้าปรึกษาเรื่องการเรียนการสอนกับสถาบันนิติเวชวิทยา
พญ.ศิรินทร์ บุษยามานนท์ และ นส.ชนิดา งามประดับ เข้าปรึกษาเรื่องการเรียนการสอนกับสถาบันนิติเวชวิทยา ...

Read more

สัมมนาภาควิชานิติเวชวิทยา สัมมนาภาควิชานิติเวชวิทยา
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 ภาควิชานิติเวชวิทยา ได้จัดงานสัมมนาภาควิชานิติเวชวิทยาขึ้น ได้ทำการทบทวน ...

Read more