Tuesday, 07 07th

Last update08:14:03 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานคลัง คณะแพทยศาสตร์

เอกสารการขอเพิ่มข้อมูลผู้ขาย (Vendor)

เอกสารการขอเพิ่มข้อมูลผู้ขาย (Vendor)

 

https://drive.google.com/file/d/1ZWg5ani9hqXxDZEm5wtPD19SECBPI1rL/view

สำหรับผู้ค้ารายใหม่ "ใบขอเพิ่มข้อมูลผู้ค้า (Business Partner)" 

ให้ผู้ค้ากรอกรายละเอียดหน้า 1 และ 2 พร้อมเอกสารแนบส่งคืนพัสดุ

ขั้นตอนการขออนุมัติจัดโครงการฯ

(Click Here)images

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติของผู้มีสิทธิรับสวัสดิการ ในการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร

แนวปฏิบัติของผู้มีสิทธิรับสวัสดิการ
ในการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร (Click here)

“ข้อควรรู้”

เจ้าหน้าที่นำเงินราชการพักในบัญชีส่วนตัว … ผิดวินัยอย่างร้ายแรง! 

(Click Here)

แนวปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

(Click Here)

 hey

You are here: Home Sample Data-Articles