ENT

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
 • WELCOME TO OTOLARYNGOLOGY

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO OTOLARYNGOLOGY

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO OTOLARYNGOLOGY

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • Welcome to Otolaryngology

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • Welcome to Otolaryngology

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • Welcome to Otolaryngology

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • Welcome to Otolaryngology

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • Welcome to Otolaryngology

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

About US

123ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยาเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ เริ่มก่อตั้งพร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ Read More >>

 

ผลงานภาควิชา

 2 งานวิจัย
  งานรับทุน
  งานรับรางวัล

News & Event

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ปี 2563 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ปี 2563
"เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 22 พฤศจิกายน 2562 

Read more

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีไหว้ครูภายในภาควิชา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์

Read more

โครงการสัมมนาภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประจำปี 2562 โครงการสัมมนาภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. 

Read more

โครงการสัมมนาการเรียนการสอน โครงการสัมมนาการเรียนการสอน
และแผนพัฒนาคุณภาพภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา และแผนพัฒนาคุณภาพภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

Read more

โครงการฟื้นฟูแก้ไขการได้ยินบกพร่อง โครงการฟื้นฟูแก้ไขการได้ยินบกพร่อง
ให้ความรู้ในการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังและเทคโนโลยี

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการทำหัตถการทำแผล เย็บแผล โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการทำหัตถการทำแผล เย็บแผล
เย็บแผล การปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2

Read more

วันการได้ยินโลกประเทศไทย (World Hearing Day Thailand)” วันการได้ยินโลกประเทศไทย (World Hearing Day Thailand)”
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ สวนสาธารณะสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เวลา 07.00 – 16.00 ...

Read more

โครงการส่งเสริมสุขภาพเข้มแข็งชุมชนคนประสานมิตร มศว. คลินิก ปี 1 โครงการส่งเสริมสุขภาพเข้มแข็งชุมชนคนประสานมิตร มศว. คลินิก ปี 1
สถานที่ดำเนินงาน  มศว คลินิก ประสานมิตร วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

Read more

กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการทำหัตถการทำแผล เย็บแผล การปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น แก่อาสาสมั...

Read more