ENT

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
 • WELCOME TO OTOLARYNGOLOGY

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO OTOLARYNGOLOGY

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO OTOLARYNGOLOGY

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • Welcome to Otolaryngology

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • Welcome to Otolaryngology

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • Welcome to Otolaryngology

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • Welcome to Otolaryngology

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • Welcome to Otolaryngology

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

About US

123ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยาเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ เริ่มก่อตั้งพร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ Read More >>

 

ผลงานภาควิชา

 2 งานวิจัย
  งานรับทุน
  งานรับรางวัล

News & Event

โครงการสัมมนาภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประจำปี 2562 โครงการสัมมนาภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. 

Read more

โครงการสัมมนาการเรียนการสอน โครงการสัมมนาการเรียนการสอน
และแผนพัฒนาคุณภาพภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา และแผนพัฒนาคุณภาพภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

Read more

โครงการฟื้นฟูแก้ไขการได้ยินบกพร่อง โครงการฟื้นฟูแก้ไขการได้ยินบกพร่อง
ให้ความรู้ในการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังและเทคโนโลยี

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการทำหัตถการทำแผล เย็บแผล โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการทำหัตถการทำแผล เย็บแผล
เย็บแผล การปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2

Read more

วันการได้ยินโลกประเทศไทย (World Hearing Day Thailand)” วันการได้ยินโลกประเทศไทย (World Hearing Day Thailand)”
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ สวนสาธารณะสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เวลา 07.00 – 16.00 ...

Read more

โครงการส่งเสริมสุขภาพเข้มแข็งชุมชนคนประสานมิตร มศว. คลินิก ปี 1 โครงการส่งเสริมสุขภาพเข้มแข็งชุมชนคนประสานมิตร มศว. คลินิก ปี 1
สถานที่ดำเนินงาน  มศว คลินิก ประสานมิตร วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

Read more

กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการทำหัตถการทำแผล เย็บแผล การปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น แก่อาสาสมั...

Read more

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
จัดโครงการสานสัมพันธ์ปีใหม่ในวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.

Read more