ENT

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

About US

123ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยาเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ เริ่มก่อตั้งพร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ Read More >>

 

ผลงานภาควิชา

 2 งานวิจัย
  งานรับทุน
  งานรับรางวัล

News & Event

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน
หลักสูตรฝึกอบรม โสต ศอ นาสิกวิทยา ปีการศึกษา 2563

Read more

ยินดีต้อนรับ ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ วันอังคาร์ท...

Read more

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ปี 2563 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ปี 2563
"เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 22 พฤศจิกายน 2562 

Read more

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีไหว้ครูภายในภาควิชา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์

Read more