Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

uploads-lean-20management-500x500

                                                                                 KM-Lean te

Lean Use Less paper  1 Page 1Lean Use Less paper  1 Page 2Lean Use Less paper 1 Page 3Lean Use Less paper  1 Page 4Lean Use Less paper 1 Page 5Lean Use Less paper 1 Page 6

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขยายเวลารับสมัครแพทย์ใช้ทุน 1 ปี 2561 จำนวน 1 อัตรา

นิสิตแพทย์ท่านที่สนใจ ติดต่อยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. กำหนดสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
อ.พญ.นิโลบล ยาทองไชย โทร.10116
ขอขอบคุณค่ะ

Intern