Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

About US

Image           ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์

 

   Read More >>

 

 

ผลงานภาควิชา

2 านวิจัย
 รางวัลภาควิชา

News & Event

KM พัฒนาบันทึกทางการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ KM พัฒนาบันทึกทางการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  จัดทำโครงการการจัดการความรู้...

Read more

Re-accreditation Survey ครั้งที่ 2 Re-accreditation Survey ครั้งที่ 2
  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ร่วมต้อนรับและรับการเยี่ยมรับรอง...

Read more

สัมมนาภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สัมมนาภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับ งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินร่วมกัน จัด โครงการสัมมนาเพื่...

Read more

KM ความเสี่ยงที่อาจเกิดในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน KM ความเสี่ยงที่อาจเกิดในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน
    ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับ งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดกิจกรรมการจัดการ...

Read more

 Workshop ACLS ปีการศึกษา2560 Workshop ACLS ปีการศึกษา2560
  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มศว จัด Workshop ACLS  สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที...

Read more

โครงการประชุมร่วมระหว่างภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และโรงพยาบาลสมทบ โครงการประชุมร่วมระหว่างภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และโรงพยาบาลสมทบ
โครงการประชุมร่วมระหว่างภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร...

Read more

KM_การจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาทีมช่วยฟื้นคืนชีพในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน KM_การจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาทีมช่วยฟื้นคืนชีพในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับ งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดทำ การจัดการความรู้ เรื่อง การพั...

Read more

ประชุมงานประจำเดือน มกราคม 2561 ประชุมงานประจำเดือน มกราคม 2561
  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วม กับงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดประชุมงานเพื่อปรึกษาหารื...

Read more

ประชุมงานประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประชุมงานประจำเดือน ธันวาคม 2560
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วม กับงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดประชุมงานเพื่อปรึกษาหารือ ทบทวนก...

Read more

รับสมัคร แพทย์ใช้ทุน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รับสมัคร แพทย์ใช้ทุน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขยายเวลารับสมัครแพทย์ใช้ทุน 1 ปี 2561 จำนวน 1 อัตรา นิสิตแพทย์ท่านที่สนใจ ต...

Read more