Monday, 05 10th

Last update03:34:32 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

พันธกิจหน่วยงาน

พันธกิจหน่วยงาน

พันธกิจของงานโสตทัศนศึกษา (เวชนิทัศน์)

สนับสนุนและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์

ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยอยู่เสมอ

 

You are here: Home พันธกิจหน่วยงาน