Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
anatomy

anatomy

บรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ อาจารย์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งปี2562นี้ มี2ท่าน คือ รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิสิฐ และ รศ.ดร.หัทยา เพชรพิบูลย์ไทย

อาจารย์ดาวและอาจารย์คลื่น อาจารย์ที่น่ารักทั้งสองของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มศว ยังสดใสอยู่ตลอดเวลา แม้เกณฑ์อายุการทำงานถึงคราวต้องสิ้นสุดลง แต่กาลเวลาไม่สามารถทำให้ความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องและเพื่อนร่วมงานของพวกเราต้องหมดลงอย่างแน่นอน ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองมากครับ ที่ช่วยฟูมฟักภาควิชา คณะของเราให้เติบใหญ่ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้...รักและเคารพเสมอ..

73482586 2501565296593668 5953840062654316544 n

 

72980916 2501565886593609 8183178511641477120 n

 

75356831 2501565683260296 2504234785635827712 n

 

75388454 2501565916593606 685484103360839680 n

 

ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"non viral modified mesenchymal stem cells for solid cancer treatment"

โครงการวิจัยร่วมTalent Mobility ระหว่างภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว กับภาคเอกชน โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท และนักวิจัยจาก Yong Loo Lin Medical School, National University of Singapore
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท พระราม 9 กทม

74357523 1211718089021621 3167149922482913280 n

Years

Article Topics

Authors

Journals

 

 

 

 

 

2019

 

Protective effect of alpha-mangostin on thioacetamide-induced liver fibrosis in rats as revealed by morpho-functional analysis

 

 

 

Rodniem S, Tiyao V, Nilbu-Nga C, Poonkhum R, Pongmayteegul S, Pradidarcheep W

 

 

 

Histol Histopathol. 2019 ;34(4):419-430.

 

 

Generation of two human iPSC lines (MDCUi001-A and MDCUi001-B) from dermal fibroblasts of a Thai patient with X-linked osteogenesis imperfecta using integration-free Sendai virus

 

Siraprapa Tongkobpetch, Ruttachuk Rungsiwiwut, Kamthorn Pruksananonda, Kanya Suphapeetiporn, Vorasuk Shotelersuk

 

Stem Cell Res. 2019;39 (219) 101493.

 

N-linked mannose glycoconjugates on shrimp thrombospondin, pmTSP-II, and their involvement in the sperm acrosome reaction

Timklay W, Magerd S, Sato C, Somrit M, 

Watthammawut A, Senarai T, Weerachatyanukul W, Kitajima K, Asuvapongpatana S

 

Mol Reprod Dev. 2019;86(4):440-449. 

 

Effect of glabridin on collagen deposition in liver and amelioration of hepatocyte destruction in diabetes rats

 

Manaras Komolkriengkrai, Jongdee Nopparat , Uraporn Vongvatcharanon, Vipavee Anupunpisit , Wipapan Khimmaktong

 

Exp Ther Med. 2019;18:1164-1174 .

 

Ameliorative effects of curcumin on microvascular complication in streptozotocin-induced diabetic rat penis

Wipapan Khimmaktong, Manaras Komolkriengkrai, Piyakorn Boonyoung, Vipavee Anupunpisit 

 

 

Functional Foods in Health and Disease. 2019; 9(2): 92-107.

 

Effects of curcumin on testis microvascular complication in streptozotocin-induced diabetes rats

Wipapan Khimmaktong, Manaras Komolkriengkrai, Piyakorn Boonyoung, Vipavee Anupunpisit 

 

Functional Foods in Health and Disease. 2019; 9(1):34-51.

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อ Effect of melatonin on the expression of clock and cognition-related genes in hippocampus of aging rat
ในงานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 33
"Aging soceity and health innovation"
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 256264356016 1113079995552098 1947736281115000832 n

64815127 1113080072218757 941000521072771072 n

65130030 1113080035552094 140766337650655232 n

อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ์
ได้รับทุนพัฒนาบุคลากร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อไปทำวิจัยร่วมกับ Prof. Scott F. Cummins ที่มหาวิทยาลัย Sunshine Coast ประเทศออสเตรเลีย
ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม ถึง 4 กรกฎาคม 2562

61554358 1095637757296322 8360065013150384128 n

 

61607352 1095637833962981 5009343335123386368 n

อาจารย์ น.สพ.ดร.รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ ได้รับเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ 
ในงานวันเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561

58441284 1072538782939553 7726329261342064640 n

 

 

58994574 1072538606272904 4293356837882822656 n

 

 

58570830 1072538822939549 1805358153907306496 n

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์เชิงประยุกต์แก่บุคคลภายนอก ครั้งที่2 เป็นโครงการต่อเนื่อง3-5ปี ในวันที่3-5เมษายน2562 ณ.ห้องประชุมชั้น6 อาคารกายวิภาคศาสตร์ ตึก18 มศว ประสานมิตร
 
56232923 1054187864774645 8102455894098313216 o

 

 
 
55857800 1054188488107916 4823458383208120320 o
 
55949760 1054186998108065 7101686711213621248 o
 
56270060 1054188371441261 3708245299890749440 o
 
56440176 1054187888107976 9039734353562697728 o

วันที่ 1 เมษายน 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชากายภาคศาสตร์ เข้าร่วมการฝึกอบรม การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อการสอนกายวิภาคศาสตร์ บนโต๊ะผ่าตัดเสมือนจริง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านกายวิภาคศาสตร์

9618748619161

 

 

9620295898965

 

 

9620295927994

 

 

9620295953902

 

 

9620296167662

วันพุธที่ 6 มี.ค.2562 คณะครูและนักเรียน ร.ร.สารวิทยา บางเขน เข้าเยี่ยมชมภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ในโครงการบริการวิชาการ มีวิทยากรของภาคให้ความรู้แก่นักเรียน รวมถึงการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และการศึกษากายวิภาคศาสตร์ ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความน่ารักสดใสของเด็กๆ

 

53231235 1035507209976044 1646798136116510720 o

 

 

53514130 1035506703309428 7605810284288016384 o

 

 

53648579 1035506493309449 4804102176785825792 o

 

53373546 1035506693309429 4363934789917474816 o

 

วันที่ 3 มี.ค. 2562 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์ มศว ได้จัดงานลอยอังคารอัฐิอาจารย์ใหญ่ โดยมีอาจารย์ น.สพ.ดร. รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ได้พาญาติอาจารย์ใหญ่เข้าร่วมงาน ที่กองบังคับการตำรวจน้ำ จ.สมุทรปราการ

53803550 1035476409979124 1252180415020531712

 

53231502 1035477109979054 8128701077739536384

 

53330383 1035476443312454 3278264123749564416

 

53464703 1035476959979069 1787899584295469056

 

53480540 1035477016645730 4298083204578934784

 

Page 1 of 11