Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
anatomy

anatomy

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ มศว ได้รับมอบทุนทรัพย์จากครอบครัวจิระธนาวงษ์ เพื่อสมทบร่วมสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่

ขอขอบคุณมา ณ นี้ เเละขอให้มีความสุขสวัสดิ์ เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

88140702 1348173645376064 1222303114976034816 n

 

 

88321459 1348173652042730 3302503282785648640 n

วันที่ 25 ก.พ.2563 อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เข้าเยี่ยมชม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มีอาจารย์และวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของanatomy และเข้าฐานเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหกายวิภาคศาสตร์

87394812 1337738496419579 5147320228954243072 o

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ของนิสิตแพทย์และทันตแพทย์ประจำปีการศึกษา2562 คณะแพทยศาสตร์ มศว
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563

87880584 1336961796497249 3252450936508907520 n

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Professor Alistair Warren เป็น Vice Dean Early Years and Biomedical Science Lincoln, Faculty of Medicine & Health Sciences, University of Nottingham มาบรรยายในหัวข้อ " Teaching and Research in Anatomy " เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

83779408 1314334078760021 4976947092594360320 o

 

83817938 1314334365426659 4704545431864999936 o

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ แก่นักเรียน จากโรงเรียนบดินทร์เดชา 2 ในวันที่ 21 มกราคม 2563

82647080 1307826649410764 5178505196216516608 n

ตัวแทนบุคลากรภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสคร์ มศว เข้าพบ ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ @kwunying ผู้อำนวยการ สำนักสื่อเทคโนโลยี มศว เพื่อสวัสดีปีใหม่ ในวันที่ 16 ธันวาคม 256279872489 1275361885990574 6337059271259193344 o

ตัวแทนบุคลากรของภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้าพบ ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เพื่อสวัสดีปีใหม่ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562

79832815 1275348055991957 3382052489493741568 o

 

ตัวแทบุคลากรของภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้าพบท่านคณบดี รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ เพื่อสวัสดีปีใหม่ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

 

81224098 1275369262656503 6861302339458826240 o

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ หัวหน้านิสิตเเพทย์ชั้นปี3 เดินทางเข้าพบ ผู้จัดการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง พร้อมทีมบริหารของมูลนิธิ ฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ และกล่าวขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ภาควิชาฯ มาโดยตลอด ในด้านการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่

80020477 1275379585988804 7373036581696831488 o

 

79541163 1275379472655482 3939717803484905472 o

บรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ อาจารย์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งปี2562นี้ มี2ท่าน คือ รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิสิฐ และ รศ.ดร.หัทยา เพชรพิบูลย์ไทย

อาจารย์ดาวและอาจารย์คลื่น อาจารย์ที่น่ารักทั้งสองของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มศว ยังสดใสอยู่ตลอดเวลา แม้เกณฑ์อายุการทำงานถึงคราวต้องสิ้นสุดลง แต่กาลเวลาไม่สามารถทำให้ความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องและเพื่อนร่วมงานของพวกเราต้องหมดลงอย่างแน่นอน ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองมากครับ ที่ช่วยฟูมฟักภาควิชา คณะของเราให้เติบใหญ่ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้...รักและเคารพเสมอ..

73482586 2501565296593668 5953840062654316544 n

 

72980916 2501565886593609 8183178511641477120 n

 

75356831 2501565683260296 2504234785635827712 n

 

75388454 2501565916593606 685484103360839680 n

 

Page 1 of 12