Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ อาจารย์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งปี2562นี้ มี2ท่าน คือ รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิสิฐ และ รศ.ดร.หัทยา เพชรพิบูลย์ไทย

อาจารย์ดาวและอาจารย์คลื่น อาจารย์ที่น่ารักทั้งสองของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มศว ยังสดใสอยู่ตลอดเวลา แม้เกณฑ์อายุการทำงานถึงคราวต้องสิ้นสุดลง แต่กาลเวลาไม่สามารถทำให้ความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องและเพื่อนร่วมงานของพวกเราต้องหมดลงอย่างแน่นอน ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองมากครับ ที่ช่วยฟูมฟักภาควิชา คณะของเราให้เติบใหญ่ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้...รักและเคารพเสมอ..

73482586 2501565296593668 5953840062654316544 n

 

72980916 2501565886593609 8183178511641477120 n

 

75356831 2501565683260296 2504234785635827712 n

 

75388454 2501565916593606 685484103360839680 n

 

ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"non viral modified mesenchymal stem cells for solid cancer treatment"

โครงการวิจัยร่วมTalent Mobility ระหว่างภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว กับภาคเอกชน โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท และนักวิจัยจาก Yong Loo Lin Medical School, National University of Singapore
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท พระราม 9 กทม

74357523 1211718089021621 3167149922482913280 n

อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ์
ได้รับทุนพัฒนาบุคลากร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อไปทำวิจัยร่วมกับ Prof. Scott F. Cummins ที่มหาวิทยาลัย Sunshine Coast ประเทศออสเตรเลีย
ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม ถึง 4 กรกฎาคม 2562

61554358 1095637757296322 8360065013150384128 n

 

61607352 1095637833962981 5009343335123386368 n

อาจารย์ น.สพ.ดร.รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ ได้รับเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ 
ในงานวันเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561

58441284 1072538782939553 7726329261342064640 n

 

 

58994574 1072538606272904 4293356837882822656 n

 

 

58570830 1072538822939549 1805358153907306496 n

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์เชิงประยุกต์แก่บุคคลภายนอก ครั้งที่2 เป็นโครงการต่อเนื่อง3-5ปี ในวันที่3-5เมษายน2562 ณ.ห้องประชุมชั้น6 อาคารกายวิภาคศาสตร์ ตึก18 มศว ประสานมิตร
 
56232923 1054187864774645 8102455894098313216 o

 

 
 
55857800 1054188488107916 4823458383208120320 o
 
55949760 1054186998108065 7101686711213621248 o
 
56270060 1054188371441261 3708245299890749440 o
 
56440176 1054187888107976 9039734353562697728 o

วันที่ 1 เมษายน 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชากายภาคศาสตร์ เข้าร่วมการฝึกอบรม การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อการสอนกายวิภาคศาสตร์ บนโต๊ะผ่าตัดเสมือนจริง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านกายวิภาคศาสตร์

9618748619161

 

 

9620295898965

 

 

9620295927994

 

 

9620295953902

 

 

9620296167662

วันพุธที่ 6 มี.ค.2562 คณะครูและนักเรียน ร.ร.สารวิทยา บางเขน เข้าเยี่ยมชมภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ในโครงการบริการวิชาการ มีวิทยากรของภาคให้ความรู้แก่นักเรียน รวมถึงการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และการศึกษากายวิภาคศาสตร์ ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความน่ารักสดใสของเด็กๆ

 

53231235 1035507209976044 1646798136116510720 o

 

 

53514130 1035506703309428 7605810284288016384 o

 

 

53648579 1035506493309449 4804102176785825792 o

 

53373546 1035506693309429 4363934789917474816 o

 

วันที่ 3 มี.ค. 2562 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์ มศว ได้จัดงานลอยอังคารอัฐิอาจารย์ใหญ่ โดยมีอาจารย์ น.สพ.ดร. รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ได้พาญาติอาจารย์ใหญ่เข้าร่วมงาน ที่กองบังคับการตำรวจน้ำ จ.สมุทรปราการ

53803550 1035476409979124 1252180415020531712

 

53231502 1035477109979054 8128701077739536384

 

53330383 1035476443312454 3278264123749564416

 

53464703 1035476959979069 1787899584295469056

 

53480540 1035477016645730 4298083204578934784

 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับนิสิตเเพทย์และนิสิตทันตแพทย์ กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการเเพทย์ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 โดยภาคเช้าจัดที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และภาคบ่ายจัดที่วัดอุทัยธาราม

52696063 2038479362867195 3027925993487597568 o

 

 

 

สามารถดาวน์โหลดรูปได้ ที่ตามลิงค์ แบ่งเป็น 2 ช่วง

link1 ทาง facebook

link2 ทาง google drive

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ ได้รับเชิญจาก Assoc.Prof. Gorge Yip , Department of Anatomy, Faculty of Medicine, National University of Singapore ((NUS) ให้ไปพูด Special talk ในหัวข้อ Mangosteen and Liver Fibrosis ให้กับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ NUS พร้อมกันนี้ได้เจรจาร่วมมือด้านงานการเรียนการสอนและวิจัย กับคณาจารย์ที่ NUS ด้วย

52828216 1026537704206328 7993457582700232704

 

52387567 1026537764206322 5123205177293144064

 

52631600 1026537794206319 8731270442314104832

 

52602681 1026537830872982 734314097650171904

Page 1 of 7