Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อ Effect of melatonin on the expression of clock and cognition-related genes in hippocampus of aging rat
ในงานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 33
"Aging soceity and health innovation"
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 256264356016 1113079995552098 1947736281115000832 n

64815127 1113080072218757 941000521072771072 n

65130030 1113080035552094 140766337650655232 n

รศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และบุคลากรได้ร่วมแสดงความยินดีวันปีใหม่ให้กับ ท่านคณบดีฯ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ ณ ตึก15 อาคารแพทยศาสตร์

49517041 995575217302577 2314969243487043584 o

 

49389777 995575237302575 3309457912874663936 o

 

49404287 995575223969243 3040022292135411712 o

ภาพบรรยากาศอาจารย์จากภาควิชาฯได้เข้าร่วมพิธีมอบใบประกอบโรคศิลป์ กับบัณฑิตแพทย์จบใหม่ รุ่นที่ 28 ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

49454777 987970634729702 4237839162901790720 o

 

48427462 987970351396397 242214959830794240 o

 

48429314 987970381396394 2348513032558084096 o

 

48994301 987970611396371 3076097350247120896 o

 

 

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ หัวหน้าภาควิชา อ.ดร.รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ และ นสพ.ภัทรัฐ อิทธิพรวณิชย์
ได้เข้าพบผู้จัดการมูลนิธิปอเต๊กตึ้ง เพื่อสวัสดีปีใหม่และปรึกษาเกี่ยวกับการจัดงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

49468781 989425694584196 1049782469198348288 n

 

48926279 989425874584178 5975849055626985472 n

 

48932513 989425741250858 2453831905603223552 n

บุคลากรภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ กายวิภาคศาสตร์ เพื่อศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ตัวอย่างร่างกายและอวัยวะต่างๆของมนุษย์ ที่อาคารกายวิภาคศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561

49179436 993113377548761 89774312659091456 n

 

49390093 993113417548757 51001761682423808 n49898576 993113100882122 2453908802697691136 n

49307610 993113247548774 8681394915545972736 n

49196427 993113334215432 6578368680185298944 n

 

แผนที่มางานพระราชทานเพลิงศพร่างอาจารย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มศวประจำปี 2561

 

รายละเอียดตามแผนที่ในรูป

 

แผนที่ click here

 

26685745 739994989527269 725101299862452452 o

ภาพบรรยากาศงานปีใหม่ประจำปีของภาควิชาฯโดยมีการทำบุญในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร ในวันที่ 10 ม.ค 61

FB IMG 1515759776248

 

FB IMG 1515759764655

 

FB IMG 1515759783677

 

FB IMG 1515759811941

 

FB IMG 1515759817770

 

FB IMG 1515759823679

 

FB IMG 1515761084346

 

FB IMG 1515761912689

 

FB IMG 1515761926939

 

 

S  7045352

S  7045363

S  7045347

ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งานมุติตาจิตตานุสรณ์ ประจำปี 2558 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1.ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอมอร  เจริญสรรพพืช
3.นายสมชัย  โชติกวิบูลย์

 

logo2

IMG 7848-300x200

IMG 7871-300x200

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และวัดอุทัยธาราม จากใจลูกศิษย์ถึงท่านอาจารย์ใหญ่ที่เคารพรักยิ่ง “ข้าพเจ้า…. ขอให้คำปฏิญาณต่อหน้าท่านอาจารย์ใหญ่และอาจารย์ทั้งหลายว่า ข้าพเจ้าจะเสาะแสวง หาความรู้ จากร่างกายของท่านอาจารย์ใหญ่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพส่วนรวมของมนุษย์ และจะปฏิบัติ ต่อร่างกายของท่านด้วยความเคารพและละมุนละม่อม   หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดไปจากคำปฏิญาณนี้ ขอให้ท่านลงโทษ ข้าพเจ้า แม้ยามหลับหรือยามตื่นให้สาสมกับความผิดของข้าพเจ้า เอวัง” จาก วันแรกที่พวกเราได้พบกับร่างของท่านอาจารย์ใหญ่จวบจนถึงวันนี้ เมื่อพวกเราได้บรรจุร่างกาย ของท่านลงในโลงไมช่วงเวลาแห่งความทรงจำนี้ รวมถึงความอาลัยผูกพันที่พวกเราทุกคนมีต่อท่านอาจารย์ใหญ่ จะตราตึงอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกๆ คน พวกเราทุกคนขอสัญญาว่าเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ใหญ่นั้น จะไม่สูญเปล่า พวกเราทุกคนจะเติบโตและก้าวไปในวันข้างหน้าพร้อมกับจะนำความรู้ที่ได้รับ จากร่างกายของ ท่านอาจารย์ใหญ่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่เหล่ามวลมนุษยชาติ และจะช่วยรักษาชีวิต ของผู้คนที่เจ็บป่วยทุกข์ทน ต่อไป ขอให้ทุกท่านพักผ่อนให้สบาย ณ สรวงสวรรค์เถิดนะ แล้วจงมองดูพวกเราเมล็ดพันธุ์แห่งเจตนารมณ์ของท่าน เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแพทย์และทันตแพทย์ ที่ดีสมดังที่ท่านมุ่งหมาย อีกไม่นานแล้วหนอที่ร่างของท่าน อาจารย์ใหญ่ก็จะมอดไหม้ไปท่ามกลางเปลวเพลิง และคงเหลือไว้แต่เถ้าธุลีอังคาร กับความทรงจำอันดีงาม ที่จะยังคงติดตรึงอยู่ในดวงจิตของพวกเรา ทุกคนอย่างไม่วันเสื่อมสูญไปตราบนานเท่านาน