Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

รูปพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำ 2564

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 มีนาคม 2565 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิก ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2564

เพิ่มเติม click_here

IMG 6368

IMG 6365IMG 6366IMG 6367IMG 6369IMG 6370

Last modified on วันจันทร์, 21 มีนาคม 2565 06:44