Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

คณะกรรมการประจำหลักสูตรปริญญาเอกนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการประจำหลักสูตรปริญญาเอกนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ร่วมประชุมและวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างสรรนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และงานวิจัย ณ ห้องประชุม 604 อาคาร 18 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

124031228 1565559586970801 457038938183502024 o

Latest from anatomy