Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

อาจารย์จักรพรรดิ สิงโตทอง มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง "เทคนิคการเตรียมรักษาสภาพชิ้นเนื้อในรูปแบบต่างๆ เพื่อไว้ใช้ศึกษาทางการแพทย์ "

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ประชาสัมพันธ์

29 ต.ค. 2563 อาจารย์จักรพรรดิ สิงโตทอง มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง "เทคนิคการเตรียมรักษาสภาพชิ้นเนื้อในรูปแบบต่างๆ เพื่อไว้ใช้ศึกษาทางการแพทย์ " ให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์และบุคลากรของภาควิชา

 

122749223 1554161801443913 2164400181468127190 o

 

123138876 1554161831443910 6941318736345061255 o

 

122939865 1554161841443909 4075612516133991580 o

Latest from anatomy