Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาพบรรยากาศการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อการสอนกายวิภาคศาสตร์ บนโต๊ะผ่าตัดเสมือนจริง

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 เมษายน 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชากายภาคศาสตร์ เข้าร่วมการฝึกอบรม การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อการสอนกายวิภาคศาสตร์ บนโต๊ะผ่าตัดเสมือนจริง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านกายวิภาคศาสตร์

9618748619161

 

 

9620295898965

 

 

9620295927994

 

 

9620295953902

 

 

9620296167662

Last modified on วันพุธ, 03 เมษายน 2562 03:35