Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
 • ความเป็นมา

  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2528 พร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ มศว เพื่อรับผิดชอบการสอนระดับพรีคลินิคในส่วนของกายวิภาคศาสตร์ ในระยะแรกของการจัดตั้งนั้นภาควิชาฯ ตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 ชั้นอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบ เมื่อคณะแพทยศาสตร์รับนิสิตแพทย์เพิ่มขึ้น จึงได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารกายวิภาคศาสตร์หลังใหม่ มีจำนวน 7 ชั้น สร้างตรงบริเวณที่เป็นอาคาร 2 gfb,

 • รูปแบบตึกกร็อส (ตึก18)

  ชั้น 1 ประกอบด้วย บ่อดองอาจารย์ใหญ่ ชั้น 2 เป็นสำนักงานธุรการ ของภาควิชาฯ และที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ ชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการประสาทศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 4 เป็นห้องพักสำหรับอาจารย์ประจำภาควิชาฯ , ห้องวิจัย ชั้น 5 เป็นห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 6 เป็นห้องเรียนมีทั้งหมด 3 ห้อง ชั้น 7 เป็นห้องประชุมใหญ่ สามารถรองรับบุคลากรได้ประมาณ 136 คน

 • พิพิธภัณฑ์กายฯ

  อยู่ที่ชั้น 2

 • ห้องปฏิบัติการอาจารย์ใหญ่

  อยู่ชั้น 5

เกี่ยวกับเรา

111ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2528 อ่านเพิ่ม...  
ปฏิทิน ของภาควิชา

 

 

 

การบริจาคร่างกาย

111ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เปิดรับผู้บริจาคร่างกาย(อาจารย์ใหญ่) อ่านเพิ่ม...

 

 

ผลงานวิจัยและรางวัล

2หัวข้องานวิจัยต่างๆ ในภาควิชา อ่านเพิ่ม... 

ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ คลิกที่นี่
 


ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

โครงการการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษากายวิภาคศาสตร์ ปีที่ 3 โครงการการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษากายวิภาคศาสตร์ ปีที่ 3
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งชาวไ...

Read more

พิธีทำบุญรับร่างอาจารย์ สำหรับนิสิตทันตแพทย์ พิธีทำบุญรับร่างอาจารย์ สำหรับนิสิตทันตแพทย์
พิธีทำบุญรับร่างอาจารย์ สำหรับนิสิตทันตแพทย์ในปีนี้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะทั...

Read more

กายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ มศว ร่วมใจกันทำงาน เตรียมพร้อมการเปิดหลักสูตร ป เอก กายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ มศว ร่วมใจกันทำงาน เตรียมพร้อมการเปิดหลักสูตร ป เอก
พวกเรา staff กายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ มศว ร่วมใจกันทำงาน เตรียมพร้อมการเปิดหลักสูตร ป เอก &n...

Read more

พิธีลอยอังคาร อัฐิเถ้ากระดูกอาจารย์ใหญ่ พิธีลอยอังคาร อัฐิเถ้ากระดูกอาจารย์ใหญ่
พิธีลอยอังคาร อัฐิเถ้ากระดูกอาจารย์ใหญ่ ที่กองบังคับการตำรวจน้ำ จ.สมุทรปราการ ในวันที่15มีนาคม 2563 ...

Read more

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะเเพทยศาสตร์ มศว รับมอบบริจาคหน้ากากอนามัย หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะเเพทยศาสตร์ มศว รับมอบบริจาคหน้ากากอนามัย
วันที่ 13 มีนาคม 2563 หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะเเพทยศาสตร์ มศว รับมอบบริจาคหน้ากากอ...

Read more

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ มศว ได้รับมอบทุนทรัพย์จากครอบครัวจิระธนาวงษ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ มศว ได้รับมอบทุนทรัพย์จากครอบครัวจิระธนาวงษ์
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ มศว ได้รับมอบทุนทรัพย์จากครอบครัวจิระธ...

Read more

อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เข้าเยี่ยมชม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เข้าเยี่ยมชม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
วันที่ 25 ก.พ.2563 อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เข้าเยี่ยมชม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มีอาจ...

Read more

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกาย ปีการศึกษา 2562 กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกาย ปีการศึกษา 2562
กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ของนิสิตแพทย์และทันตแพทย์ประจำ...

Read more

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Professor Alistair Warren มาบรรยายในหัวข้อ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Professor Alistair Warren มาบรรยายในหัวข้อ " Teaching and Research in Anatomy "
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Professor Alistair Warren เป็น Vice Dean Early ...

Read more

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร แก่นักเรียน จากโรงเรียนบดินทร์เดชา 2 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร แก่นักเรียน จากโรงเรียนบดินทร์เดชา 2
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ขั้นพื้...

Read more

ตัวแทนบุคลากรของภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้าพบ ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เพื่อสวัสดีปีใหม่ ตัวแทนบุคลากรของภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้าพบ ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เพื่อสวัสดีปีใหม่
ตัวแทนบุคลากรของภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้าพบ ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เพื่อสวัสด...

Read more

แหล่งความรู้

Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us

Login