Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
 • ความเป็นมา

  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2528 พร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ มศว เพื่อรับผิดชอบการสอนระดับพรีคลินิคในส่วนของกายวิภาคศาสตร์ ในระยะแรกของการจัดตั้งนั้นภาควิชาฯ ตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 ชั้นอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบ เมื่อคณะแพทยศาสตร์รับนิสิตแพทย์เพิ่มขึ้น จึงได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารกายวิภาคศาสตร์หลังใหม่ มีจำนวน 7 ชั้น สร้างตรงบริเวณที่เป็นอาคาร 2 gfb,

 • รูปแบบตึกกร็อส (ตึก18)

  ชั้น 1 ประกอบด้วย บ่อดองอาจารย์ใหญ่ ชั้น 2 เป็นสำนักงานธุรการ ของภาควิชาฯ และที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ ชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการประสาทศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 4 เป็นห้องพักสำหรับอาจารย์ประจำภาควิชาฯ , ห้องวิจัย ชั้น 5 เป็นห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 6 เป็นห้องเรียนมีทั้งหมด 3 ห้อง ชั้น 7 เป็นห้องประชุมใหญ่ สามารถรองรับบุคลากรได้ประมาณ 136 คน

 • พิพิธภัณฑ์กายฯ

  อยู่ที่ชั้น 2

 • ห้องปฏิบัติการอาจารย์ใหญ่

  อยู่ชั้น 5

เกี่ยวกับเรา

111ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2528 อ่านเพิ่ม...  
ปฏิทิน ของภาควิชา

 

 

 

การบริจาคร่างกาย

111ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เปิดรับผู้บริจาคร่างกาย(อาจารย์ใหญ่) อ่านเพิ่ม...

 

 

ผลงานวิจัยและรางวัล

2หัวข้องานวิจัยต่างๆ ในภาควิชา อ่านเพิ่ม... 

ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ คลิกที่นี่
 


ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์พรีคลินิกทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยปี2565 ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์พรีคลินิกทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยปี2565
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ น.สพ.ดร. รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ และ&...

Read more

ภาควิขากายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ มศว รับถุงบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ จากนายวิศรุต จิตร์ศิริ ที่ได้บริจาคให้กับภาควิชา ภาควิขากายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ มศว รับถุงบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ จากนายวิศรุต จิตร์ศิริ ที่ได้บริจาคให้กับภาควิชา
รศ.ดร.บุษบา ปันยารชุน และรศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของภาควิขากายวิภาคศาสตร์ ...

Read more

รูปพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำ 2564 รูปพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำ 2564
วันที่ 11 มีนาคม 2565 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิก ของนิสิตแพทย์...

Read more

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำ 2564 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำ 2564
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำ 2564 ...

Read more

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารกายวิภา...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร. นายสัตวแพทย์รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร. นายสัตวแพทย์รัฐจักร รังสิวิวัฒน์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร. นายสัตวแพทย์รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ใ...

Read more

รศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ ได้รับเชิญจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย รศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ ได้รับเชิญจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
รศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ ได้รับเชิญจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอบรม...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่ท่านดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิปอเต๊กตึ้ง คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่ท่านดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิปอเต๊กตึ้ง
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ และ อ.ดร.รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ เป็นตัวแทนคณะแพทยศ...

Read more

งานบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ คณะแพทย์ มศว งานบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ คณะแพทย์ มศว
วันที่7 ธ.ค.2563 ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดงานบำเพ็ญกุศ...

Read more

คณะกรรมการประจำหลักสูตรปริญญาเอกนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว คณะกรรมการประจำหลักสูตรปริญญาเอกนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
คณะกรรมการประจำหลักสูตรปริญญาเอกนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ร่วมประชุมและวางแผนการพั...

Read more

แหล่งความรู้

Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us

Login