Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
 • ความเป็นมา

  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2528 พร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ มศว เพื่อรับผิดชอบการสอนระดับพรีคลินิคในส่วนของกายวิภาคศาสตร์ ในระยะแรกของการจัดตั้งนั้นภาควิชาฯ ตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 ชั้นอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบ เมื่อคณะแพทยศาสตร์รับนิสิตแพทย์เพิ่มขึ้น จึงได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารกายวิภาคศาสตร์หลังใหม่ มีจำนวน 7 ชั้น สร้างตรงบริเวณที่เป็นอาคาร 2 gfb,

 • รูปแบบตึกกร็อส (ตึก18)

  ชั้น 1 ประกอบด้วย บ่อดองอาจารย์ใหญ่ ชั้น 2 เป็นสำนักงานธุรการ ของภาควิชาฯ และที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ ชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการประสาทศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 4 เป็นห้องพักสำหรับอาจารย์ประจำภาควิชาฯ , ห้องวิจัย ชั้น 5 เป็นห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 6 เป็นห้องเรียนมีทั้งหมด 3 ห้อง ชั้น 7 เป็นห้องประชุมใหญ่ สามารถรองรับบุคลากรได้ประมาณ 136 คน

 • พิพิธภัณฑ์กายฯ

  อยู่ที่ชั้น 2

 • ห้องปฏิบัติการอาจารย์ใหญ่

  อยู่ชั้น 5

เกี่ยวกับเรา

111ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2528 อ่านเพิ่ม...  
ปฏิทิน ของภาควิชา

 

 

 

การบริจาคร่างกาย

111ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เปิดรับผู้บริจาคร่างกาย(อาจารย์ใหญ่) อ่านเพิ่ม...

 

 

ผลงานวิจัยและรางวัล

2หัวข้องานวิจัยต่างๆ ในภาควิชา อ่านเพิ่ม... 

ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ คลิกที่นี่
 


ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมวันปีใหม่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ประจำปี2566 กิจกรรมวันปีใหม่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ประจำปี2566
กิจกรรมวันปีใหม่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ประจำปี2566  

Read more

การขออนุมัติเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ การขออนุมัติเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
การขออนุมัติเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ

Read more

โรงเรียนเทศบาล2(คลองจิหลาด)จ.กระบี่ เข้าเยี่ยมชมภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล2(คลองจิหลาด)จ.กระบี่ เข้าเยี่ยมชมภาควิชากายวิภาคศาสตร์
โรงเรียนเทศบาล2(คลองจิหลาด)จ.กระบี่ เข้าเยี่ยมชมภาควิชากายวิภาคศาสตร์

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา2565 พิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา2565
พิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา2565     &n...

Read more

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล แด่อาจารย์ใหญ่

Read more

การประชุมสมาคมกล้องจุลทรรศ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่40 การประชุมสมาคมกล้องจุลทรรศ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่40
การประชุมสมาคมกล้องจุลทรรศ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่40 ระหว่างวันที่3-5เม.ย.2566     สถา...

Read more

อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว เข้าเยี่ยมชมภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว เข้าเยี่ยมชมภาควิชากายวิภาคศาสตร์
17ต.ค.65 อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิต มศว เข้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ ช่วงเช้าเข้าร่วมรับฟังว...

Read more

อาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และห้องกรอสของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และห้องกรอสของภาควิชากายวิภาคศาสตร์
12ต.ค.2565 อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ธรรมจรรยาพันธุ์ อาจารย์คณะศิลปกรรม นำนิสิตคณะศิลปกรรม มศว ประสานมิตร เ...

Read more

 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เข้าเยี่ยมชมภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เข้าเยี่ยมชมภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์
12 ก.ย 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เข้าเยี่ยมชมภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ...

Read more

แหล่งความรู้

Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us

Login