Sunday, 12 15th

Last update08:01:18 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานบริหารและธุรการ

KM หน่วยงาน

admin

km-banner

การจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการส่งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 25 มกราคม 2561
คลิกที่นี่

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision)

เรื่อง การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน

7 มีนาคม 2561

คลิกที่นี่

 

งานบริหารและธุรการ #หน่วยผลิตเอกสาร ย้ายที่ทำการไปอยู่ห้องประชุม 2B

chadaporn

#ประกาศ

งานบริหารและธุรการ #หน่วยผลิตเอกสาร

ย้ายที่ทำการไปอยู่ห้องประชุม 2B ติดต่อภายใน โทร. 60230

ยินดีต้อนรับและพร้อมให้บริการนะคะ

60230

 

You are here: Home Sample Data-Articles