Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

จัดอบรม เรื่อง “ How to approach Delirium” โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรภายใน มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

18620521 523776524413262 3330269323084502303 o 18623377 523776421079939 8511250384919699162 o
18623379 523776364413278 5240669151843069869 o 18623372 523776367746611 2947004657736710406 o

Last modified on Friday, 26 May 2017 03:00
admin

Administrator