Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ที่จบการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2560

และมอบรางวัลแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ ดีเด่น ประจำปี 2560 พร้อมทั้งเลี้ยงส่งอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ณ ห้องประชุมภาควิชาอายุรศาสตร์ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

18588795 522672837856964 8434121356669551588 o 18620571 522672831190298 1618039272236759916 o
18588876 522672647856983 8894433353673006170 o 18672992 522673321190249 2789601865508091133 o
18673213 522672651190316 5298195808179859352 o  18595442 522674877856760 3722875538291618072 o

admin

Administrator