Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ทีมนำทางคลินิกอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดโครงการ

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

" มือสะอาด ปราศจากเชื้อ" รุ่นที่ 3 - 4 พร้อมทั้งรับฟังบรรยายเรื่อง เชื้อดื้อยาและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส

และกิจกรรม Work Shop การล้างมือโดยวิทยากร นายแพทย์พัชรสาร ลีนะสมิต หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2559

13937750 954088544736881 3115094121112581571 o 13938245 954088451403557 3418217631024521225 o
14047289 954088684736867 1817609744476769558 o 14066437 954088464736889 7637431172314456008 o